yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

20.12.2022 (Gündem)

26.12.2022 (Ek Gündem)

29.12.2022 2.1.2023

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2022/155 

İstanbul 8. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

4721 sayılı Kanun’un 187. maddesinin;

    A.  Birinci cümlesinin esasının incelenmesine,

B.  İkinci cümlesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2

E.2022/156

Danıştay Sekizinci Dairesi

14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun;

A. 33. maddesinin ikinci fıkrasının;

1. Birinci cümlesinde yer alan ''Birlik,...” ve “…birlik üyelerine disiplin cezası verir.” ibarelerinin,

2. İkinci cümlesinin ,

B. 34. maddesine 28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen dördüncü fıkrada yer alan “…Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları...”, “…ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü maddesi…” ve “…uygulanır.” ibarelerinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

1618 sayılı Kanun’un;

A. 33. maddesinin ikinci fıkrasının;

 1. Birinci cümlesinde yer alan ''Birlik,...” ve “…birlik üyelerine disiplin cezası verir.” ibarelerinin esasının incelenmesine,

2. İkinci cümlesinin, esasının incelenmesine,

 B. 34. maddesine 5571 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen dördüncü fıkrada yer alan “…Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları...”, “…ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü maddesi…” ve “…uygulanır.” ibarelerinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

3

E.2022/157

13/10/2022 tarihli ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

   Eksikliklerin giderilmesi için 15 (on beş) gün süre verilmesine,

4

E.2018/149

13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (17) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
5

E.2019/12

27/12/2018 tarihli ve (24) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
6

E.2020/54

17/4/2020 tarihli ve (60) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
7

E.2021/6

9/5/2019 tarihli ve (35) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 363. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
8

E.2020/30 

Birleşeni

E.2020/63

6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

Esas

İptal

Davası

 
9

E.2021/82

9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin    iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 

10

 

E.2021/83

 

 

17/6/2021 tarihli ve 7328 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/158

 

 

20/10/2022 tarihli ve 7419 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

İlk

İptal

Davası

Esasının incelenmesine,

 Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2022/159

 

 

8/11/2022 tarihli ve (112) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. Tümünün iptaline,

C. Bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

Esasının incelenmesine,

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.