yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
27.11.2019 4.12.2019 6.12.2019

 

Genel Kurul Gündemi 
1- İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2019/105
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 136 milletvekili

12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 353. maddesinde yer alan “…ve yurtdışı…” ibaresinin,

B. 2. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 371/A maddesinin,

C. 5. maddesiyle  15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin 666. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendine eklenen “…ve burslar…” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine, 

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

2

E.2019/106
Mersin 1. Vergi Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 102. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…tayin olunacak münasip bir süre…”   ibaresinin  iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasının incelenmesine

3

E.2019/108
Bakırköy 13. İş Mahkemesi

13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 4/1/1961 tarihli ve 212 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 14. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasının incelenmesine

4

E.2019/107
Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi

A. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

B. 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

A. 5271 sayılı Kanun’un 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. “Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez;…” bölümüne ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

2. Kalan bölümünün itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. 2802 sayılı Kanun’un 6723 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu fıkralara ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE
5

E.2019/109
Bursa 3. İdare Mahkemesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu maddeye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE

6

E.2019/31
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili

 

17/1/2019 tarihli ve (28) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 287. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın,

B. 3. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 372. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

 * İşbu karar sonucu şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

 

2- Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra No Başvuru No Konusu İnceleme Evresi Sonuç
1

E.2019/1 (SPMD)

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
2

E.2019/2 (SPMD)

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi 2019 yılı hesabı

İlk

 
3

E.2019/3 (SPMD)

Hak ve Eşitlik Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
4

E.2019/4 (SPMD)

Hak ve Eşitlik Partisi 2019 yılı hesabı

İlk

 
5

E.2019/5 (SPMD)

Milliyetçi Türkiye Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
6

E.2019/6 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
7

E.2019/7 (SPMD)

Ebedi Nizam Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
8

E.2019/8 (SPMD)

Ulusal Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
9

E.2019/9 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
10

E.2019/10 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
11

E.2019/11 (SPMD)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
12

E.2019/12 (SPMD)

Alternatif ve Değişim Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
13

E.2019/13 (SPMD)

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
14

E.2019/14 (SPMD)

Kürdistan Özgürlük Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
15

E.2019/15 (SPMD)

İşçi Demokrasisi Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
16

E.2019/16 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
17

E.2019/17 (SPMD)

İlk Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
18

E.2019/18 (SPMD)

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
19

E.2019/19 (SPMD)

Devrimci İşçi Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
20

E.2019/20 (SPMD)

Emek Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
21

E.2019/21 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
22

E.2019/22 (SPMD)

Adalet Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
23

E.2019/23 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
24

E.2019/24 (SPMD)

Türkiye Birlik Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
25

E.2019/25 (SPMD)

Türkiye Birlik Partisi 2019 yılı hesabı

İlk

 
26

E.2019/26 (SPMD)

Demokratik Bölgeler Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
27

E.2019/27 (SPMD)

Yurt Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
28

E.2019/28 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
29

E.2019/29 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
30

E.2019/30 (SPMD)

Yeniden Refah Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
31

E.2019/31 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
32

E.2019/32 (SPMD)

Yüce Diriliş Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
33

E.2019/33 (SPMD)

Doğru Yol Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
34

E.2019/34 (SPMD)

Toplumcu Kurtuluş Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
35

E.2019/35 (SPMD)

Kadın Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
36

E.2019/36 (SPMD)

Çoğulcu Demokrasi Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
37

E.2019/37 (SPMD)

Muhafazakar Yükseliş Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
38

E.2019/38 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
39

E.2019/39 (SPMD)

As Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
40

E.2019/40 (SPMD)

Millet Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
41

E.2019/41 (SPMD)

Esnaf ve Çiftçi Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
42

E.2019/42 (SPMD)

Türkiye Komünist Hareketi Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
43

E.2019/43 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
44

E.2019/44 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
45

E.2019/45 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
46

E.2019/46 (SPMD)

Sosyalist Emekçiler Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
47

E.2019/47 (SPMD)

Demokrat Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
48

E.2019/48 (SPMD)

Halkların Demokratik Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
49

E.2019/49 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
50

E.2019/50 (SPMD)

İyi Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
51

E.2019/51 (SPMD)

Cihan Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
52

E.2019/52 (SPMD)

Genç Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
53

E.2019/53 (SPMD)

Türkiye İşçi Köylü Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
54

E.2019/54 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
55

E.2019/55 (SPMD)

Özgürlük ve Dayanışma Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
56

E.2019/56 (SPMD)

Cumhuriyet Halk Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
57

E.2019/57 (SPMD)

Saadet Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
58

E.2019/58 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
59

E.2019/59 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
60

E.2019/60 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
61

E.2019/61 (SPMD)

Vatan Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
62

E.2019/62 (SPMD)

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
63

E.2019/63 (SPMD)

Komünist Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
64

E.2019/64 (SPMD)

Türkiye Komünist Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
65

E.2019/65 (SPMD)

İşçi Kardeşliği Partisi (İşçinin Kendi Partisi) 2018 yılı hesabı

İlk

 
66

E.2019/66 (SPMD)

Merkez Parti 2018 yılı hesabı

İlk

 
67

E.2019/67 (SPMD)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
68

E.2019/68 (SPMD)

Milli Mücadele Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
69

E.2019/69 (SPMD)

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
70

E.2019/70 (SPMD)

Hak ve Huzur Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
71

E.2019/71 (SPMD)

Yenilikçi ve Değişim Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
72

E.2019/72 (SPMD)

Ayyıldız Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
73

E.2019/73 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
74

E.2019/74 (SPMD)

Hak ve Hakikat Partisi 2018 yılı hesabı

İlk

 
75

E.2019/75 (SPMD)

Anavatan Partisi 2018 yılı hesabı

İlk