yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
27.5.2020 4.6.2020 5.6.2020

 

Bireysel Başvuru 
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2018/15231

Başvuru, belirleyici delil olarak ByLock verilerine dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmiş olması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

       1. Hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

          2. Bylock'un mahkûmiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak kullanılamayacağına ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

3. Dijital verilerin mahkeme huzuruna getirilmediğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

ii. Esas yönünden

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete yargılanma hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2

2018/10424

Başvuru; gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ile tutukluluğun makul süreyi aşması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

3

2017/10536

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

4

2018/36451

Başvuru, pasaport iptali nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE