yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
29.12.2017 04.01.2018 04.01.2018

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2017/179

İstanbul Bölge

Adliye Mahkemesi 5.

Ceza Dairesi

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinin, 27.3.2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen (4) numaralı fıkrasının (b) yer alan “…ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5237 sayılı Kanun’un 188. Maddesinin 6638 sayılı Kanun’un 11. Maddesiyle değiştirilen (4) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve…” ibaresinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…ve sosyal…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

2

E.2017/180

Türkiye Büyük Millet

Meclisi üyeleri

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 125 milletvekili

19.10.2017 tarihli ve 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 6. maddesiyle 25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 22. maddesinin ikinci fıkrasına “dış temsilciliklere” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “il ve ilçe müftülüklerine” ibaresinin,

B. 11. maddesiyle değiştirilen 5490 sayılı Kanun’un 45. maddesinin birinci fıkrasında yer “…kimlik verilerini…” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları

Sıra No Esas Sayısı Parti Adı Sonuç
1

E.2012/1 (SPMD)

Devrimci İşçi Partisi 2011 yılı hesabı.

 
2

E.2012/68 (SPMD)

Anavatan Partisi 2011 yılı hesabı.

 
3

E.2013/71 (SPMD)

Sosyalist Demokrasi Partisi 2012 yılı hesabı.

 
4

E.2013/46 (SPMD)

Devrimci Halk Partisi 2012 yılı hesabı.

 
5

E.2015/63 (SPMD)

Devrimci Halk Partisi 2014 yılı hesabı.

 
6

E.2015/4 (SPMD)

Alternatif ve Değişim Partisi 2014 yılı hesabı.

 
7

E.2015/13 (SPMD)

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2014 yılı hesabı.

 
8

E.2015/12 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2014 yılı hesabı.

 
9

E.2015/14 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2014 yılı hesabı.

 
10

E.2015/20 (SPMD)

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi 2014 yılı hesabı.

 
11

E.2015/21 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisi 2014 yılı hesabı.

 
12

E.2015/23 (SPMD)

Halkın Yükselişi Partisi 2014 yılı hesabı.

 
13

E.2015/26 (SPMD)

Ayyıldız Partisi 2014 yılı hesabı.

 
14

E.2015/27 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2014 yılı hesabı.

 
15

E.2015/28 (SPMD)

Millet ve Adalet Partisi 2014 yılı hesabı.

 
16

E.2015/34 (SPMD)

Katılımcı Demokrasi Partisi 2014 yılı hesabı.

 
17

E.2015/35 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2014 yılı hesabı.

 
18

E.2015/47 (SPMD)

Komünist Parti 2014 yılı hesabı.

 
19

E.2015/49 (SPMD)

Halkın Sesi Partisi 2014 yılı hesabı.

 
20

E.2015/56 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2014 yılı hesabı.

 
21

E.2015/57 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2014 yılı hesabı.

 
22

E.2015/59 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2014 yılı hesabı.

 
23

E.2015/68 (SPMD)

İşçi Kardeşliği Partisi 2014 yılı hesabı.

 
24
E.2017/2 – E.2017/86 arası toplam 85 adet siyasi parti mali denetim ilk inceleme raporu.