yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
31.05.2018 07.06.2018 13.06.2018

 

Gündem ve Sonuçlar

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Sonuç

1.        

2014/13117

Başvuru; ceza davasında esaslı talep ve görüşlerin değerlendirilmemesi nedeniyle çelişmeli yargılama ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik ve

Esas

ERTELEME

2.        

 

2014/8875

Başvuru, ulusal bir gazetede yayımlanan köşe yazısı nedeniyle aleyhe tazminata hükmedilmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik ve

Esas

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden

İfade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas Yönünden

Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin

İHLAL EDİLDİĞİNE

3.        

2014/7256

Başvuru, güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması üzerine sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna atama yapılmamasına ilişkin işlemin özel hayata saygı ve çalışma haklarını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik ve

Esas

ERTELEME

4.        

 

2014/5671

 

Başvuru, hırsızlık suçlarına ilişkin bilgilerin adli sicil arşiv kaydında tutulması ve Genel Bilgi Toplama sistemine kaydedilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik ve

Esas

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden

1) Adli sicil arşiv kaydı nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2) Genel Bilgi Toplama sistemindeki kayıtlar nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas Yönünden

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının

İHLAL EDİLMEDİĞİNE

5.        

2015/10131

Başvuru; mahkûmiyetten sonra ortaya çıkan yeni ve önemli bir delil bulunmasına karşın yargılamanın yenilenmesi talebinin somut durumla ilgisiz gerekçeyle reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik ve

Esas

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA