yazdır

1985 yılında Divriği’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Divriği’de tamamlamış, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2007 yılında mezun olmuştur.

2008 yılında başladığı hâkim adaylığını tamamlayarak 2010 yılında Kur’a Kararnamesi ile Silifke hâkimliğine, 2012 yılında Yargıtay 14. Ceza Dairesi tetkik hâkimliğine atanmıştır. 21/4/2016 – 4/10/2016 tarihleri arasında TBMM’de, Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda komisyon uzmanı olarak görev almıştır. 2016 yılı Aralık ayında Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora öğrenimine devam etmektedir. Ceza hukuku alanında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Yabancı dili İngilizce olup evli ve bir çocuk babasıdır.