yazdır

1978 yılında Ortaköy’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuştur.

2000-2001 yılları arasında Kayseri Barosuna bağlı olarak avukatlık stajını tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde Millî Emlak denetmen yardımcısı olarak çalışmıştır.

2005 yılında başladığı idari yargı hâkim adaylığı stajını 2006 yılında tamamlamıştır. 2006-2011 yılları arasında Ankara İdare Mahkemelerinde hâkim, 2011-2012 yılları arasında Danıştay Onüçüncü Dairesinde tetkik hâkimi olarak çalışmıştır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde tetkik hâkimi olarak görev yapmakta iken 30/4/2013 tarihli Kararname ile Anayasa Mahkemesi raportörü olarak atanmıştır.

Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında tamamlamış olup aynı Enstitü bünyesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir.