yazdır

1989 yılında Ankara’da doğmuştur. İlköğrenimini Ankara’da, ortaöğrenimini Eskişehir’de tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun olmuştur.

1/3/2012 tarihinde raportör yardımcısı adayı olarak Anayasa Mahkemesinde göreve başlamış ve 28/5/2014 tarihinde raportör yardımcılığına atanmıştır. Mesleki nitelikteki tezinin kabul edilmesinin ve raportör yardımcılığında beş yıllık fiilî hizmet süresinin dolmasının ardından 28/8/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak atanmıştır.

Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulünde Bir Kabul Edilebilirlik Kriteri Olarak Başvuru Yollarının Tüketilmesi Şartı” isimli tezini savunarak tamamlamıştır. Doktora eğitimine aynı yerde devam etmektedir.

 “Vücut Bütünlüğüne Yönelik Rıza Aranmadan Gerçekleştirilen Müdahaleler” isimli yayımlanmış bir kitabı ile insan hakları alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan Akkaya, İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.