yazdır

1984 yılında Kırıkkale’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

2008-2011 yılları arasında sırasıyla Gelir İdaresi Başkanlığında gelir uzman yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik uzman yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezinde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup 2014 Mayıs ayında Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısı olarak atanmıştır.

“Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Masumiyet Karinesi” isimli tezini tamamlayarak 28/5/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörü olarak atanmıştır.

Yabancı dili İngilizcedir.