Paylaş | 25 Haziran 2010

Mahkememizin daveti üzerine, Federal Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Prof. Dr. Andreas VOßKUHLE başkanlığında bir heyet,  17-19 Haziran 2010 tarihleri arasında çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Federal Almanya Anayasa Mahkemesi heyetinde, Başkan Sayın Prof. Dr. Andreas VOßKUHLE’nin yanı sıra Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Ferdinand KIRCHHOF, Üye Prof. Dr. Lerke OSTERLOH, Üye Dr. Christine HOHMANN_DENNHARDT, Üye Prof. Dr. Gertrude LÜBBE-WOLFF, Üye Prof. Dr. Johannes MASING, Genel Sekreter Dr. Elke Luise BARNSTEDT ve Protokol Sorumlusu Dr. Margret BÖCKEL yer almışlardır.

17 Haziran 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ tarafından Makamında kabul edilen heyet, Yüce Divan fuayesinde düzenlenen resepsiyonda Mahkeme üyeleriyle ve raportörleriyle tanışma imkânı bulmuştur. Başkan Sayın Haşim KILIÇ tarafından aynı günün akşamı heyet onuruna akşam yemeği verilmiştir. 18 Haziran 2010 günü Yüce Divan Salonu’nda  Başkan Sayın Haşim KILIÇ başkanlığında yapılan çalışma toplantısında, her iki ülkenin anayasa mahkemesi başkanları birer açılış konuşması yapmışlardır. Toplantıda, Federal Alman Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff  tarafından “Anayasa Şikâyeti Uygulamasında Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümler” , Federal Alman Anayasa Mahkemesi Üyesi  Prof. Dr. Johannes Masing tarafından “Yakın Tarihli Federal Alman Anayasa Mahkemesi İçtihatlarına Bakış” ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Dr. Alparslan ALTAN  tarafından “Siyasi Partilerin Kapatılması Konusundaki Anayasa Mahkemesi’nin İçtihatları” konulu tebliğler sunulmuştur. Tartışma bölümlerinde ise katılımcıların soru ve cevaplarıyla çalışma konuları daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışma toplantısı Başkan Sayın KILIÇ ve Başkan Sayın VOßKUHLE’nin  yaptığı değerlendirmelerle sona ermiştir.

Çalışma toplantısının yanı sıra yapılan diğer görüşmelerde, iki ülkenin tarih, kültür, sanat, genel hukuk, Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemelerinin yapıları, işleyişleri ve içtihatları ayrıntılı olarak ele alınarak karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulmuştur.

18 Haziran 2010 günü TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından kabul edilen Federal Almanya Anayasa Mahkemesi Heyeti onuruna Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN de Akşam yemeği vermişlerdir.

Anıtkabir’i ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret eden heyet, 19 Haziran 2010 günü ülkemizden ayrılmıştır.