İtiraznamenin Başvurucuya Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Çelişmeli Yargılama ve Silahların Eşitliği İlkelerinin İhlal Edilmesi

12 Kasım 2019 Salı

İtiraznamenin Başvurucuya Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Çelişmeli Yargılama ve Silahların Eşitliği İlkelerinin İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/10/2019 tarihinde, Hacı Karabulut (B. No: 2017/14871) başvurusunda Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yasal Bir Derneğin Faaliyetlerine Katılmanın Terör Örgütü Üyeliği Suçundan Mahkumiyette Delil Olarak Kullanılması Nedeniyle  Örgütlenme Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

08 Kasım 2019 Cuma

Yasal Bir Derneğin Faaliyetlerine Katılmanın Terör Örgütü Üyeliği Suçundan Mahkumiyette Delil Olarak Kullanılması Nedeni…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/10/2019 tarihinde, Ahmet Urhan (B. No: 2014/13961) başvurusunda Anayasa'nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

İletişimin Hukuka Aykırı Denetlendiğine Yönelik Şikâyet Hakkında Etkili Soruşturma Yapılmaması Nedeniyle Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edildiği

07 Kasım 2019 Perşembe

İletişimin Hukuka Aykırı Denetlendiğine Yönelik Şikâyet Hakkında Etkili Soruşturma Yapılmaması Nedeniyle Haberleşme Hürr…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 10/10/2019 tarihinde, Ulvi Bacıoğlu (B. No: 2015/3175) başvurusunda Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kesinleşen Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Mülkiyet ve Mahkemeye Erişim Haklarının İhlal Edilmesi

07 Kasım 2019 Perşembe

Kesinleşen Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Mülkiyet ve Mahkemeye Erişim Haklarının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 10/10/2019 tarihinde, S.S. Yeni Foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi (B. No: 2015/14525) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ve 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.…

Sınırdaki Ölüm Olayıyla İlgili Soruşturmadaki Eksiklikler Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

07 Kasım 2019 Perşembe

Sınırdaki Ölüm Olayıyla İlgili Soruşturmadaki Eksiklikler Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 10/10/2019 tarihinde, Mahin Parjani ve Diğerleri (B. No: 2015/19219) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bakanın Telekonferans Konuşmasını Protesto Eden Sendika Yöneticisine Disiplin Cezası Verilmesi Nedeniyle Örgütlenme Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

06 Kasım 2019 Çarşamba

Bakanın Telekonferans Konuşmasını Protesto Eden Sendika Yöneticisine Disiplin Cezası Verilmesi Nedeniyle Örgütlenme Özgü…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 26/9/2019 tarihinde, Veysel Kaplan (B. No: 2015/13524) başvurusunda Anayasa'nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının, Trenin Sefere Çıkmasının Engellenmesi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezası  Kapsamında İhlal Edilmediği

06 Kasım 2019 Çarşamba

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının, Trenin Sefere Çıkmasının Engellenmesi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezası…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 26/9/2019 tarihinde, Tonguç Özkan ve Diğerleri (B. No: 2015/1261) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

23 Ekim 2019 Çarşamba

Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 25/9/2019 tarihinde, Nihal Uslukol (B. No: 2016/73086) başvurusunda Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Uygulanan Elkoyma Tedbiri Hakkında Bir Hüküm Tesis Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

22 Ekim 2019 Salı

Uygulanan Elkoyma Tedbiri Hakkında Bir Hüküm Tesis Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 25/9/2019 tarihinde, Ercan Toğrul (B. No: 2016/71110) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

BM Yargıcına Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkını İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

15 Ekim 2019 Salı

BM Yargıcına Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkını İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 12/9/2019 tarihinde, Aydın Sefa Akay (B. No: 2016/24562) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiş…

Hükümlünün, İnfaz ve Koruma Memurlarınca Yaralanması Nedeniyle İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

10 Ekim 2019 Perşembe

Hükümlünün, İnfaz ve Koruma Memurlarınca Yaralanması Nedeniyle İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağının İhlal Ed…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 11/9/2019 tarihinde, Naif Bal (2) (B. No: 2015/2465) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde koruma altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.