Habere Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

12 Temmuz 2019 Cuma

Habere Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/5/2019 tarihinde, Birgün İletişim ve Yayıncılık Ticaret A.Ş. (B. No: 2015/18936) başvurusunda Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucunun Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Cezalandırılması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmediği

12 Temmuz 2019 Cuma

Başvurucunun Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Cezalandırılması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/5/2019 tarihinde, Metin Birdal (B. No: 2014/15440) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Cezaevindeki Tutukluya Kardeşinin Cenaze Törenine Katılma İzni Verilmemesi Nedeniyle Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

11 Temmuz 2019 Perşembe

Cezaevindeki Tutukluya Kardeşinin Cenaze Törenine Katılma İzni Verilmemesi Nedeniyle Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/6/2019 tarihinde, Abuzer Uzun (B. No: 2016/61250) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Açılan Tazminat Davasının Reddi Nedeniyle Şeref ve İtibar Hakkının İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

11 Temmuz 2019 Perşembe

Açılan Tazminat Davasının Reddi Nedeniyle Şeref ve İtibar Hakkının İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 30/5/2019 tarihinde, Durmuş Fikri Sağlar (B. No: 2015/2769) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibar hakkının ihlali iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Sınır Dışı Edilme Kararına Karşı Başvurulabilecek Etkili Bir Yargı Yolu Bulunmaması Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi ve İhlalin Yapısal Sorundan Kaynaklanması Nedeniyle Pilot Karar Usulünün Benimsenmesi

09 Temmuz 2019 Salı

Sınır Dışı Edilme Kararına Karşı Başvurulabilecek Etkili Bir Yargı Yolu Bulunmaması Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İh…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 30/5/2019 tarihinde, Y.T. (B. No: 2016/22418) başvurusunda Anayasa’nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Gazeteci Olan Başvurucuya Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

28 Haziran 2019 Cuma

Gazeteci Olan Başvurucuya Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 28/5/2019 tarihinde, İlker Deniz Yücel (B. No: 2017/16589) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa'nın 26. ve 28. maddesinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar…

İş Adamı Olan Başvurucu Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmediği

28 Haziran 2019 Cuma

İş Adamı Olan Başvurucu Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakk…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/5/2019 tarihinde, Mehmet Osman Kavala (B. No: 2018/1073) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.