Minibüs Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

04 Mayıs 2021 Salı

Minibüs Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 7/4/2021 tarihinde, Cafer Sezgin ve Diğerleri (B. No: 2018/20720) başvurusunda, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Atanma Talebinin Reddi İşlemine Karşı Açılan Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

16 Nisan 2021 Cuma

Atanma Talebinin Reddi İşlemine Karşı Açılan Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hak…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/3/2021 tarihinde, Semih Tekin  (B. No: 2018/34064) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

13 Nisan 2021 Salı

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/3/2021 tarihinde, Ali Yazıcı ve Diğerleri (B. No: 2018/20766) başvurusunda, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.  

Canlı Bomba Saldırısıyla İlgili İdarenin Kusurunun Araştırılmaması Nedeniyle  Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

07 Nisan 2021 Çarşamba

Canlı Bomba Saldırısıyla İlgili İdarenin Kusurunun Araştırılmaması Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 27/1/2021tarihinde, Hasan Kılıç (B. No: 2018/22085) başvurusunda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Askerin İntihar Olayıyla İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle  Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

01 Nisan 2021 Perşembe

Askerin İntihar Olayıyla İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/3/2021 tarihinde, Mehmet Köktaş (B. No: 2018/35775) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul yönünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkıyla İlgili Kararlar

26 Mart 2021 Cuma

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkıyla İlgili Kararlar

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21/1/2021 tarihinde, Yasin Agin ve Diğerleri (B. No: 2017/32534) başvurusunda, Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine; Gülistan Atasoy ve Diğerleri (B. No: 2017/15845) başvurusunda ise anılan ha…

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının Bir Kısım Başvurucu Yönünden İhlal Edilmediği, Bir Kısım Başvurucu Yönünden ise İhlal Edildiği

25 Mart 2021 Perşembe

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının Bir Kısım Başvurucu Yönünden İhlal Edilmediği, Bir Kısım Başvurucu Yönünden ise İhl…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/1/2021 tarihinde, Ali İpekli ve Diğerleri (B. No: 2017/30997) başvurusunda, başvurucuların bir kısmı yönünden Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine, bir kısmı yönünden ise ihlal edildiğine karar verm…

Gerekçeli Kararın Geç Yazılması Nedeniyle  Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

24 Mart 2021 Çarşamba

Gerekçeli Kararın Geç Yazılması Nedeniyle Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 25/2/2021 tarihinde, Hatice Akgül (B. No: 2018/35900) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

Tutuklamanın Hukuki Olmadığı ve Tutukluluğun Makul Süreyi Aştığı İddialarına İlişkin Olarak Başvurucunun Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmediği

23 Mart 2021 Salı

Tutuklamanın Hukuki Olmadığı ve Tutukluluğun Makul Süreyi Aştığı İddialarına İlişkin Olarak Başvurucunun Kişi Hürriyeti…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 29/12/2020 tarihinde, Mehmet Osman Kavala (2) (B. No: 2020/13893) başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Tutuklama İçin Gerekli Olan Suç İşlendiğine Dair Kuvvetli Belirtinin Yeterince Ortaya Konulamaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiği

23 Mart 2021 Salı

Tutuklama İçin Gerekli Olan Suç İşlendiğine Dair Kuvvetli Belirtinin Yeterince Ortaya Konulamaması Nedeniyle Kişi Hürriy…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21/1/2021 tarihinde, Özlem Dalkıran (B. No: 2017/35203) başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.