Tazminat Talebinin Değerlendirilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı ile Seyahat Hürriyetinin İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

20 Ocak 2022 Perşembe

Tazminat Talebinin Değerlendirilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı ile Seyahat Hürriyetinin İhlal Edildiğine İlişkin…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 17/11/2021 tarihinde, Yahya Çevik (B. No: 2018/15454) başvurusunda, adil yargılanma hakkı ile seyahat hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Ölüm ve Yaralanma Olayı Sonrası Ceza Yargılamasının Etkisizliği Nedeniyle Yaşam Hakkının Maddi ve Usul Boyutlarının İhlal Edilmesi

19 Ocak 2022 Çarşamba

Ölüm ve Yaralanma Olayı Sonrası Ceza Yargılamasının Etkisizliği Nedeniyle Yaşam Hakkının Maddi ve Usul Boyutlarının İhla…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 10/11/2021 tarihinde, Fatma Akın ve Mehmet Eren (B. No: 2017/26636) başvurusunda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine karar vermiştir.  

Millî Güvenlik Aleyhine Faaliyet Kaydı Bulunan Öğrencinin Sınır Dışı Edilmesi Nedeniyle Eğitim Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

18 Ocak 2022 Salı

Millî Güvenlik Aleyhine Faaliyet Kaydı Bulunan Öğrencinin Sınır Dışı Edilmesi Nedeniyle Eğitim Hakkının İhlal Edildiğine…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/11/2021 tarihinde, Abeer Ahmed Nasser Al Radaei (B. No: 2018/15219) başvurusunda, eğitim hakkının ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Nasbı Onaylanmamış Astsubay Adayının Statüye Geçiş İşleminin OHAL KHK’sıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmediği

18 Ocak 2022 Salı

Nasbı Onaylanmamış Astsubay Adayının Statüye Geçiş İşleminin OHAL KHK’sıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Ha…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 29/9/2021 tarihinde, Ömer Kılınç (B. No: 2018/30695) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

İnternet Haber Sitelerindeki Bir Dizi Habere Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlükleri ile Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi (Pilot Karar)

07 Ocak 2022 Cuma

İnternet Haber Sitelerindeki Bir Dizi Habere Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlükleri ile Etkili Başv…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/10/2021 tarihinde, Keskin Kalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. ve diğerleri (B. No: 2018/14884) başvurusunda, Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlükleri ile Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkın…

Pasaport İptali Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlali İddiasıyla Yapılan Başvurulara İlişkin Kararlar

06 Ocak 2022 Perşembe

Pasaport İptali Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlali İddiasıyla Yapılan Başvurulara İlişkin Kararlar

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/10/2021 tarihinde, Onur Can Taştan (B. No: 2018/32475) ve Yağmur Erşan (B. No: 2018/36451) başvurularında, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının birinci başvuruda ihlal edildiğine, ikinci başvuruda ihlal edilmediğine karar vermi…

Tren Kazası Sonrası Kamu Görevlileri Hakkında Yürütülen Ceza Yargılamasının Etkisizliği Nedeniyle Yaşam Hakkının Usul Boyutunun İhlal Edilmesi

04 Ocak 2022 Salı

Tren Kazası Sonrası Kamu Görevlileri Hakkında Yürütülen Ceza Yargılamasının Etkisizliği Nedeniyle Yaşam Hakkının Usul Bo…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 23/11/2021 tarihinde, Serap Sivri (B. No: 2019/6198) başvurusunda, H.T. ile ilgili başvuru yönünden Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.  

Yurt Dışında Alınan Yüksek Lisans Eğitiminin Tanınması İçin Staj Koşulu Öngörülmesi Nedeniyle Eğitim Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

04 Ocak 2022 Salı

Yurt Dışında Alınan Yüksek Lisans Eğitiminin Tanınması İçin Staj Koşulu Öngörülmesi Nedeniyle Eğitim Hakkının İhlal Edil…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 23/11/2021 tarihinde, Yasemin Tekin (B. No: 2019/25326) başvurusunda, Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Tutukluluğun Hukuki Olmaması Dolayısıyla Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

31 Aralık 2021 Cuma

Tutukluluğun Hukuki Olmaması Dolayısıyla Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Ed…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 8/9/2021 tarihinde, Cemal Azmi Kalyoncu (B. No: 2018/5316) başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.