Müdahalenin Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olmaması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

12 Eylül 2019 Perşembe

Müdahalenin Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olmaması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakk…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 18/7/2019 tarihinde, Ali Çerkezoğlu ve Diğerleri (B. No: 2015/1737) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tutuklamaların Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

11 Eylül 2019 Çarşamba

Tutuklamaların Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/7/2019 tarihinde, Mustafa Açay (2016/66638) ve E.A. (B. No: 2016/78293)  başvurularında Anayasa’nın 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Çocuk Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Ölçülü Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

10 Eylül 2019 Salı

Çocuk Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Ölçülü Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 17/7/2019 tarihinde, Semra Omak (B. No: 2015/19167) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Şiddete Maruz Kalan Kadının İşyeri Değişikliği Talebinin Reddi Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlal Edilmesi

10 Eylül 2019 Salı

Şiddete Maruz Kalan Kadının İşyeri Değişikliği Talebinin Reddi Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkın…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 17/7/2019 tarihinde, K.Ş. (B. No: 2016/14613) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Hissedarı Olunan Bankanın TMSF’ye Devredilmesi Nedeniyle  Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmediği

10 Eylül 2019 Salı

Hissedarı Olunan Bankanın TMSF’ye Devredilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 17/7/2019 tarihinde, Kenan Işık (B. No: 2017/26291) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Muhabire Müdahale Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

10 Eylül 2019 Salı

Muhabire Müdahale Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 17/7/2019 tarihinde, Erdal İmrek (B. No: 2015/4206) başvurusunda Anayasa'da güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Uzman Doktora Nöbet Ücreti Ödenmemesi Nedeniyle  Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

02 Ağustos 2019 Cuma

Uzman Doktora Nöbet Ücreti Ödenmemesi Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/7/2019 tarihinde, Tevfik İlker Akçam (B. No: 2018/9074) başvurusunda mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tapu Kaydının Verilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

02 Ağustos 2019 Cuma

Tapu Kaydının Verilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 3/7/2019 tarihinde, Sedat Şanlı (B. No: 2018/6812) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tedbir Kararında Geçen İfadeler Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

01 Ağustos 2019 Perşembe

Tedbir Kararında Geçen İfadeler Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 20/6/2019 tarihinde, S.M. (B. No: 2016/6038) başvurusunda Anayasa'nın 36. ve 38. maddesinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bildiriye İmza Atan Akademisyenlerin Cezalandırılmaları Nedeniyle İfade Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

30 Temmuz 2019 Salı

Bildiriye İmza Atan Akademisyenlerin Cezalandırılmaları Nedeniyle İfade Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 26/7/2019 tarihinde, Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri (B. No: 2018/17635) başvurusunda Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kararın metni için tıklayınız.