Müdahalenin Kanunilik Şartını Sağlamaması Nedeniyle İfade Özgürlüğü ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

02 Haziran 2023 Cuma

Müdahalenin Kanunilik Şartını Sağlamaması Nedeniyle İfade Özgürlüğü ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/2/2023 tarihinde, Deniz Yavuncu ve diğerleri (B. No: 2018/5126) başvurusunda Anayasa'nın 26. ve 34. maddelerinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tıbbi İçerikli Açıklamalara İstinaden Verilen Ceza Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

01 Haziran 2023 Perşembe

Tıbbi İçerikli Açıklamalara İstinaden Verilen Ceza Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 30/3/2023 tarihinde, Mutia Canan Karatay (3) (B. No: 2020/4999) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Muayenehane Ruhsatı Talebinin Kabul Edilmemesi İşlemine Yönelik Yapılan Yargılamada Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmediği

30 Mayıs 2023 Salı

Muayenehane Ruhsatı Talebinin Kabul Edilmemesi İşlemine Yönelik Yapılan Yargılamada Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkını…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/2/2023 tarihinde, Ayşe Fahriye Tosun (B. No: 2021/17663) ve Cihangir Akyol (B. No: 2021/33759) başvurularında Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir…

İşlemin OHAL Komisyonuna Gönderilmesi Yerine İncelenmeksizin Reddedilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

30 Mayıs 2023 Salı

İşlemin OHAL Komisyonuna Gönderilmesi Yerine İncelenmeksizin Reddedilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/2/2023 tarihinde, Ayhan Orhanlı (B. No: 2019/7991) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Usule İlişkin İmkânlar Bakımından Zayıf Düşürülme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal Edilmesi

24 Mayıs 2023 Çarşamba

Usule İlişkin İmkânlar Bakımından Zayıf Düşürülme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/10/2022 tarihinde, Tayfun Cengiz (2) (B. No:2018/466) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan  hakkaniyete uygun yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespitine İlişkin Kayıtların Elde Edilme Yöntemi İtibarıyla Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmediği

23 Mayıs 2023 Salı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespitine İlişkin Kayıtların Elde Edilme Yöntemi İtibarıyla Adil Yargılanma…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 8/3/2023 tarihinde, Murat Albayrak (B. No: 2020/16168) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Bozma Kararından Sonra Islah Yapılamayacağı Gerekçesiyle Islah Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

23 Mayıs 2023 Salı

Bozma Kararından Sonra Islah Yapılamayacağı Gerekçesiyle Islah Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkını…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15/2/2023 tarihinde, Ziynet Benli (B. No: 2019/23977) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkı ile makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kötü Muamele Yasağının ve Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddiaların Kabul Edilemez Olduğu

11 Mayıs 2023 Perşembe

Kötü Muamele Yasağının ve Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddiaların Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15/2/2023 tarihinde, Wısam Sulaıman Dawood Eaqadah (B. No: 2021/2831) başvurusunda, kötü muamele yasağının ve sınır dışı etme işlemlerindeki usul güvenceleri kapsamında yerleşme hürriyetiyle bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiaların …