Boşanma Kararının Yurt Dışındaki Eşe Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle  Evlenme Hakkının İhlal Edilmesi

21 Ekim 2020 Çarşamba

Boşanma Kararının Yurt Dışındaki Eşe Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Evlenme Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 8/9/2020 tarihinde, S.A. (B. No: 2017/40199) başvurusunda Anayasa’nın 20. ve 41. maddeleri kapsamında güvence altına alınan evlenme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Ceza Yargılamalarındaki Beraat Hükümlerinin İdari Mahkemeler Tarafından Dikkate Alınmaması Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

20 Ekim 2020 Salı

Ceza Yargılamalarındaki Beraat Hükümlerinin İdari Mahkemeler Tarafından Dikkate Alınmaması Nedeniyle Masumiyet Karinesin…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2/7/2020 tarihinde, Hüseyin Sezer (B. No: 2016/13566) ve Barış Baş (B. No: 2016/14253) başvurularında Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Çalışanın Kurumsal E-posta Hesabının İncelenerek İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının ve Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edilmesi

14 Ekim 2020 Çarşamba

Çalışanın Kurumsal E-posta Hesabının İncelenerek İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/9/2020 tarihinde, E.Ü. (B. No: 2016/13010) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve 22. maddesinde düzenlenen haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

İdarenin Kişisel Verileri Üçüncü Bir Kişiyle Paylaşması Nedeniyle  Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

14 Ekim 2020 Çarşamba

İdarenin Kişisel Verileri Üçüncü Bir Kişiyle Paylaşması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/9/2020 tarihinde, Arif Ali Cangı (B. No: 2016/4060) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bylock Bilgilerine Ulaşılmasının Kişisel Verilerin  Korunmasını İsteme Hakkını ve Haberleşme Hürriyetini İhlal Etmediği

13 Ekim 2020 Salı

Bylock Bilgilerine Ulaşılmasının Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkını ve Haberleşme Hürriyetini İhlal Etmediği

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/9/2020 tarihinde, Bestami Eroğlu (B. No: 2018/23077) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve 22. maddesinde düzenlenen haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Yeniden Seçilen Milletvekilinin Yasama Dokunulmazlığından Yararlandırılmaması Nedeniyle Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkının İhlal Edilmesi

09 Ekim 2020 Cuma

Yeniden Seçilen Milletvekilinin Yasama Dokunulmazlığından Yararlandırılmaması Nedeniyle Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bul…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/9/2020 tarihinde, Kadri Enis Berberoğlu (B. No: 2018/30030) başvurusunda, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edil…

Uygun Olmayan Koşullarda Tutulma İddiasının Değerlendirilmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

06 Ekim 2020 Salı

Uygun Olmayan Koşullarda Tutulma İddiasının Değerlendirilmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 22/7/2020 tarihinde, N.K. (B. No: 2017/21761) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlali İddiasının Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemez Olduğu

02 Ekim 2020 Cuma

Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlali İddiasının Süre Aşımı Nedeniyle Kabul…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 22/7/2020 tarihinde, Mehmet Şimşek (B. No: 2018/10953) başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Bandrol Ücretinin İadesi için Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

01 Ekim 2020 Perşembe

Bandrol Ücretinin İadesi için Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 22/7/2020 tarihinde, B.A.Ş. (B. No: 2017/28013) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.