Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

21 Ekim 2021 Perşembe

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 7/9/2021 tarihinde, Ali Hizmetçi ve Diğerleri (B. No: 2017/18232) başvurusunda, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Halkı Kanuna Aykırı Toplantıya Kışkırtmak Suçundan Verilen Hapis Cezası  Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

21 Ekim 2021 Perşembe

Halkı Kanuna Aykırı Toplantıya Kışkırtmak Suçundan Verilen Hapis Cezası Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenlem…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 7/9/2021 tarihinde, Mahir Engin Çelik ve Sakine Esen Yılmaz (B. No: 2016/8776) başvurusunda, Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Casus Yazılımla Elde Edilen Bilgilerin Boşanma Davasında Mahkemeye Sunulması  Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edilmesi

14 Ekim 2021 Perşembe

Casus Yazılımla Elde Edilen Bilgilerin Boşanma Davasında Mahkemeye Sunulması Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İs…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 7/9/2021 tarihinde, B.Y. (B. No: 2018/30296) başvurusunda, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tutuklunun Hayatını Kaybetmesini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirlerin Alınmaması Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

07 Ekim 2021 Perşembe

Tutuklunun Hayatını Kaybetmesini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirlerin Alınmaması Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 29/6/2021 tarihinde, İbrahim Moran (B. No: 2016/14675) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşamı koruma yükümlülüğünün ve yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Canlı Bomba Saldırısı Önlenemediği İçin  Görevi İhmal Eden Kamu Görevlisi Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

05 Ekim 2021 Salı

Canlı Bomba Saldırısı Önlenemediği İçin Görevi İhmal Eden Kamu Görevlisi Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Neden…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 8/6/2021 tarihinde, Ali Sadet ve Diğerleri (B. No: 2018/6838) başvurusunda, yaşam haklarının ihlal edildiğine ilişkin iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Şeref ve İtibarın Korunması Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

01 Ekim 2021 Cuma

Şeref ve İtibarın Korunması Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 29/6/2021 tarihinde, Cafer Seçer (B. No: 2018/30939) başvurusunda, şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Duruşma Sırasında Kullanılan Sözlerden Dolayı Disiplin Cezası ile Cezalandırılma Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

01 Ekim 2021 Cuma

Duruşma Sırasında Kullanılan Sözlerden Dolayı Disiplin Cezası ile Cezalandırılma Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlali İdd…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/6/2021 tarihinde, Keleş Öztürk (2) (B. No: 2018/23565) başvurusunda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Mahkemenin Verdiği Zorlama Hapsi Kararı Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmediği

30 Eylül 2021 Perşembe

Mahkemenin Verdiği Zorlama Hapsi Kararı Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 20/5/2021 tarihinde, Mustafa Karaca (B. No: 2020/15967) başvurusunda, Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçundan Cezalandırılma Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

30 Eylül 2021 Perşembe

Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçundan Cezalandırılma Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edildiğine İlişkin İddianın K…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 8/6/2021 tarihinde, Kadri Pervane (B. No: 2015/12115) başvurusunda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Sağlık Durumunun Ceza İnfaz Kurumunda Tutulmasına Engel Olmaması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmediği

29 Eylül 2021 Çarşamba

Sağlık Durumunun Ceza İnfaz Kurumunda Tutulmasına Engel Olmaması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 30/6/2021 tarihinde, Yusuf Özmen (B. No: 2019/13637) başvurusunda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Aile Vasfını Taşımadığı Gerekçesiyle Konut Yardımından Yararlandırılmama Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

28 Eylül 2021 Salı

Aile Vasfını Taşımadığı Gerekçesiyle Konut Yardımından Yararlandırılmama Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/6/2021 tarihinde, Nuriye Arpa (B. No: 2018/18505) başvurusunda, Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. maddesinde güvence alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.