Başkasına Ait Bilgilerin Sosyal Medya Hesabında Paylaşılması Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edilmesi

29 Temmuz 2021 Perşembe

Başkasına Ait Bilgilerin Sosyal Medya Hesabında Paylaşılması Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhl…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 15/6/2021 tarihinde, Aylin Nazlıaka (2) (B. No: 2018/24439) başvurusunda, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Gözaltına Alınma Sırasında ve Karakolda Darbedilmeyle İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Eziyet Yasağının İhlal Edilmesi

14 Temmuz 2021 Çarşamba

Gözaltına Alınma Sırasında ve Karakolda Darbedilmeyle İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Eziyet Yasağının…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 26/5/2021 tarihinde, Sadrettin Bilir (B. No: 2018/12776) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yayımladıkları Haberden Dolayı Gazetecilerin Aleyhlerine Tazminata Hükmedilmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

09 Temmuz 2021 Cuma

Yayımladıkları Haberden Dolayı Gazetecilerin Aleyhlerine Tazminata Hükmedilmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 26/5/2021 tarihinde, Hacı Yakışıklı ve Diğerleri (B. No: 2019/13768) başvurusunda, Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Milletvekili Olan Başvurucunun Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı ile İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

08 Temmuz 2021 Perşembe

Milletvekili Olan Başvurucunun Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı ile İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 1/7/2021 tarihinde, Ömer Faruk Gergerlioğlu (B. No: 2019/10634) başvurusunda, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verm…

Terör Örgütüne Dönüştüğü Bilinen Bir Yapıya Üye Olunması Nedeniyle  Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin İhlal Edilmediği

30 Haziran 2021 Çarşamba

Terör Örgütüne Dönüştüğü Bilinen Bir Yapıya Üye Olunması Nedeniyle Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin İhlal Edilmedi…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15/4/2021 tarihinde, Adnan Şen (B. No: 2018/8903) başvurusunda, Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Gözaltına Alınma Sırasında Yaralanmayla İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

18 Haziran 2021 Cuma

Gözaltına Alınma Sırasında Yaralanmayla İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Ed…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 24/3/2021 tarihinde, Tahir Gökatalay (4) (B. No: 2018/24477) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Yok Hükmünde Kabul Edilmesi Nedeniyle Kararın İcrası Hakkının İhlal Edilmesi

17 Haziran 2021 Perşembe

Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Yok Hükmünde Kabul Edilmesi Nedeniyle Kararın İcrası Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 24/2/2021 tarihinde, Remzi Saldıray (B. No: 2016/2377) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki kararın icrası hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Trafik Kazasında Oluşan Manevi Zararın Karşılanmaması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlal Edilmesi

11 Haziran 2021 Cuma

Trafik Kazasında Oluşan Manevi Zararın Karşılanmaması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlal…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 21/4/2021 tarihinde, Fatma Kılıç ve İbrahim Haldız (B. No: 2017/37387) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

AİHM Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının İhlal Edilmesi

10 Haziran 2021 Perşembe

AİHM Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 24/2/2021 tarihinde, Cahit Tamur ve Diğerleri (B. No: 2018/12010) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki müdafi yardımından yararlanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.