Yüksek Hesaplanan Tazminatın Esas Alınmaması ve Gerçek Zararların Karşılanmaması Nedenleriyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararlar

20 Mayıs 2024 Pazartesi

Yüksek Hesaplanan Tazminatın Esas Alınmaması ve Gerçek Zararların Karşılanmaması Nedenleriyle Mahkemeye Erişim Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21/12/2023 tarihinde, Ahmet Özgan ve Şule Özgan (B. No: 2020/21347) ve İsmail Tuncel (B. No: 2019/8609) başvurularında, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı ile Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

14 Mart 2024 Perşembe

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı ile Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 11/1/2024 tarihinde, Siyami Hıdıroğlu (B. No: 2018/11489) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa’nın 20. ve 22. maddelerinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetiyle ba…

Hukuki Yararı Bulunanlara Davanın İhbar Edilmemesi Nedeniyle  Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

22 Şubat 2024 Perşembe

Hukuki Yararı Bulunanlara Davanın İhbar Edilmemesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 29/11/2023 tarihinde, Ayşe Durucan Saygı ve diğerleri (B. No: 2020/17478)) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tutukluluk Hâlinin Duruşmasız Olarak İncelenmesi Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

13 Şubat 2024 Salı

Tutukluluk Hâlinin Duruşmasız Olarak İncelenmesi Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 5/10/2023 tarihinde, M.S. (B. No: 2020/15221) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Önleyici Tedbir Talebinin Reddi Nedeniyle Maddi ve Manevi Varlığın Korunması ve Geliştirilmesi Hakkının İhlal Edilmesi

16 Ocak 2024 Salı

Önleyici Tedbir Talebinin Reddi Nedeniyle Maddi ve Manevi Varlığın Korunması ve Geliştirilmesi Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 4/10/2023 tarihinde, Nuriye Ayhan Altıner (B. No: 2020/1327) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

26 Aralık 2023 Salı

Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21/12/2023 tarihinde, Şerafettin Can Atalay (3) (B. No: 2023/99744) başvurusunda Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkı ile Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve Anayasa'nın 19. …

Milletvekili Adayı Olmak İçin İstifa Edilen Kadroya Tekrar Atanmama Nedeniyle Seçilme Hakkının İhlal Edilmesi

19 Aralık 2023 Salı

Milletvekili Adayı Olmak İçin İstifa Edilen Kadroya Tekrar Atanmama Nedeniyle Seçilme Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Mehmet Demircioğlu (B. No: 2020/35797) başvurusunda Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.