Davada Delil Olarak Kullanılan Gizli Bilgi ve Belgelerden Haberdar Edilmeme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal Edilmesi

03 Temmuz 2020 Cuma

Davada Delil Olarak Kullanılan Gizli Bilgi ve Belgelerden Haberdar Edilmeme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Y…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/6/2020 tarihinde, Bünyamin Uçar (B. No: 2017/32004) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mahkûmiyet Kararında ByLock Verilerine Dayanılmasının  Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmediği

26 Haziran 2020 Cuma

Mahkûmiyet Kararında ByLock Verilerine Dayanılmasının Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmediği

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 4/6/2020 tarihinde, Ferhat Kara (B. No: 2018/15231) başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

ByLock Kullanıcısı Olan Başvurucunun Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle  Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

26 Haziran 2020 Cuma

ByLock Kullanıcısı Olan Başvurucunun Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlali…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 4/6/2020 tarihinde, M.T. (B. No: 2018/10424) başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle Katılımın Sağlanmaya Çalışılması Nedeniyle Duruşmada Hazır Bulunma Hakkının İhlal Edilmesi

23 Haziran 2020 Salı

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle Katılımın Sağlanmaya Çalışılması Nedeniyle Duruşmada Hazır Bulunma Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 6/2/2020 tarihinde, Emrah Yayla (B. No: 2017/38732) ve Şehrivan Çoban (B. No: 2017/22672) başvurularında Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tutukluluğun Makul Süreyi Aşması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

19 Haziran 2020 Cuma

Tutukluluğun Makul Süreyi Aşması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/6/2020 tarihinde, Selahattin Demirtaş (3) (B. No: 2017/38610) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi (2)

19 Haziran 2020 Cuma

Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi (2)

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/6/2020 tarihinde, Eren Erdem (B. No: 2019/9120) başvurusunda Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

“ÇED Gerekli Değildir” Kararına Karşı Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

12 Mayıs 2020 Salı

“ÇED Gerekli Değildir” Kararına Karşı Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İ…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 5/3/2020 tarihinde, Kemal Çakır ve Diğerleri (B. No: 2016/13846) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tutukluluk Süresince Muhtarlık Maaşı Ödenmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

05 Mayıs 2020 Salı

Tutukluluk Süresince Muhtarlık Maaşı Ödenmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 11/3/2020 tarihinde, Doğan Depişgen (B. No: 2016/12233) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Tutuklu Kişinin Avukatıyla Görüşmesinin Kayda Alınmasının OHAL Döneminde Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkını İhlal Etmediği

15 Nisan 2020 Çarşamba

Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Tutuklu Kişinin Avukatıyla Görüşmesinin Kayda Alınmasının OHAL Döneminde Kişi Hürriyeti…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 26/2/2020 tarihinde, Yasin Akdeniz (B. No: 2016/22178) başvurusunda Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.