TEOG Sınavıyla İlgili Kullanılan İfadeler İçin Ceza Verilmesi Nedeniyle  İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

25 Mart 2020 Çarşamba

TEOG Sınavıyla İlgili Kullanılan İfadeler İçin Ceza Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 29/1/2020 tarihinde, Ali Taştan (B. No: 2017/5809) başvurusunda Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

25 Mart 2020 Çarşamba

Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 28/1/2020 tarihinde, İbrahim Kaya (B. No: 2017/29474) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki savunma için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

18 Mart 2020 Çarşamba

Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/1/2020 tarihinde, İhsan Yalçın (B. No: 2017/8171) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tutuklunun Down Sendromlu Çocuğuyla Açık Görüş Yapma Talebinin Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Reddedilmesi Nedeniyle Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

26 Şubat 2020 Çarşamba

Tutuklunun Down Sendromlu Çocuğuyla Açık Görüş Yapma Talebinin Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Reddedilmesi Nedeniyle Aile…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/1/2020 tarihinde, Ahmet Gülen (B. No: 2016/23168) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Askerî Mühimmatın Patlaması Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

19 Şubat 2020 Çarşamba

Askerî Mühimmatın Patlaması Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/1/2020 tarihinde, Ayfer Demirel ve Diğerleri (B. No: 2016/8011) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.