Göstericinin Darbedilerek Öldürülmesi Nedeniyle Eziyet Yasağının İhlal Edilmesi

09 Ağustos 2022 Salı

Göstericinin Darbedilerek Öldürülmesi Nedeniyle Eziyet Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 26/5/2022 tarihinde, Şehap Korkmaz ve diğerleri (B. No: 2017/7592) başvurusunda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan eziyet yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Okuldan Uzaklaştırma Disiplin Cezası Nedeniyle Eğitim Hakkının İhlal Edilmesi

05 Ağustos 2022 Cuma

Okuldan Uzaklaştırma Disiplin Cezası Nedeniyle Eğitim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 14/4/2022 tarihinde, İlknur Uyan (B. No: 2019/14617) başvurusunda, Anayasa'nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Verilen Mahkûmiyet Kararı Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmediği

02 Ağustos 2022 Salı

Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Verilen Mahkûmiyet Kararı Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 18/5/2022 tarihinde, Seyid Narin (B. No: 2018/20156) başvurusunda, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Ebeveynlerin Eğitim ve Öğretimde Dinî ve Felsefi İnançlarına Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkının İhlal Edilmesi

28 Temmuz 2022 Perşembe

Ebeveynlerin Eğitim ve Öğretimde Dinî ve Felsefi İnançlarına Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 7/4/2022 tarihinde, Hüseyin El ve Nazlı Şirin El (B. No: 2014/15345) başvurusunda, Anayasa’nın 24. maddesinde güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dinî ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.  

Kamu Görevlisinin Disiplin Cezasıyla Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

27 Temmuz 2022 Çarşamba

Kamu Görevlisinin Disiplin Cezasıyla Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 26/5/2022 tarihinde, Samet Çelikçapa (B. No: 2018/14878) başvurusunda, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali İddiasına Yönelik Başvurulabilecek Etkili Bir Yol Bulunmaması Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi (Pilot Karar)

22 Temmuz 2022 Cuma

Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali İddiasına Yönelik Başvurulabilecek Etkili Bir Yol Bulunmaması Nedeniyle Etkili B…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 5/7/2022 tarihinde, Nevriye Kuruç (B. No: 2021/58970 başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkı ile Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Lisans Diplomasına Denklik Verilmemesi Nedeniyle Eğitim Hakkının İhlal Edilmediği

19 Temmuz 2022 Salı

Lisans Diplomasına Denklik Verilmemesi Nedeniyle Eğitim Hakkının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/2/2022 tarihinde, Özcan Zengin (B. No: 2020/4244) başvurusunda, Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Tutuklama Tedbiri Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı ile İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmediği

23 Haziran 2022 Perşembe

Tutuklama Tedbiri Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı ile İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 7/4/2022 tarihinde, Müyesser Uğur (B. No: 2020/18546) başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edilmediğine karar …

Vatandaşlığa Alınmama Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

17 Haziran 2022 Cuma

Vatandaşlığa Alınmama Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/3/2022 tarihinde, A.S. (B. No: 2018/31431) başvurusunda, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisine İş Sonu Tazminatı Ödenmemesi Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

10 Haziran 2022 Cuma

Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisine İş Sonu Tazminatı Ödenmemesi Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/3/2022 tarihinde, Nazila Adıgozalzade ve Ferid Adıgozalzade (B. No: 2019/8334) başvurusunda, Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. maddesinde güvence alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.