İşçinin Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

05 Nisan 2022 Salı

İşçinin Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 22/2/2022 tarihinde, Onur Özdamar (B. No: 2019/1450) başvurusunda, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Fazladan Tahsil Edilen Sigorta Priminin İade Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet ve Etkili Başvuru Haklarının İhlal Edilmesi

02 Nisan 2022 Cumartesi

Fazladan Tahsil Edilen Sigorta Priminin İade Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet ve Etkili Başvuru Haklarının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 12/1/2022 tarihinde, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (B. No: 2019/16415) başvurusunda, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ve bu hak ile bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine kara…

Jüri Raporuna Karşı Çelişme İmkânının Sağlanmaması Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal Edilmesi

30 Mart 2022 Çarşamba

Jüri Raporuna Karşı Çelişme İmkânının Sağlanmaması Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhla…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 2/2/2022 tarihinde, Gökhan Büyükkahraman (B. No: 2019/17415) başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Siyasi Parti Üyeliği Dolayısıyla Devlet Memurluğundan Çıkarılma Nedeniyle Örgütlenme Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

18 Mart 2022 Cuma

Siyasi Parti Üyeliği Dolayısıyla Devlet Memurluğundan Çıkarılma Nedeniyle Örgütlenme Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 10/2/2022 tarihinde, Ali Kuş (B. No: 2017/27822) başvurusunda, Anayasa'nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Soruşturmanın Etkili ve Özenli Şekilde Yürütülmemesi Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edilmesi

18 Mart 2022 Cuma

Soruşturmanın Etkili ve Özenli Şekilde Yürütülmemesi Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/2/2022 tarihinde, H.Ö. (B. No: 2019/20473) başvurusunda, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kentsel Dönüşüm Uygulamasına İlişkin Şikâyetlerin İncelenmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı ve Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

09 Mart 2022 Çarşamba

Kentsel Dönüşüm Uygulamasına İlişkin Şikâyetlerin İncelenmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı ve Mülkiyet Hakkının İhla…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 10/2/2022 tarihinde, Hanife Yıldız TORUM ve Nimet Filiz SEVEN (B. No: 2018/1567) başvurusunda, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bu hakla bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine …

Ölüm Olayı Hakkında Etkili Bir Ceza Soruşturması Yürütülmemesi Nedeniyle  Yaşam Hakkının Usul Boyutunun İhlal Edilmediği

04 Mart 2022 Cuma

Ölüm Olayı Hakkında Etkili Bir Ceza Soruşturması Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının Usul Boyutunun İhlal Edilmediği…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15/12/2021 tarihinde, Cem Sarısülük ve diğerleri (B. No: 2015/16451) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar vermiştir. 

Hukuka Aykırı Olarak Zor Kullanılması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

02 Mart 2022 Çarşamba

Hukuka Aykırı Olarak Zor Kullanılması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/2/2022 tarihinde, Osman Gökalp (B. No: 2019/7312) başvurusunda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kültür Varlıklarının Bedelsiz Olarak Müzeye Tesliminin İstenmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

01 Mart 2022 Salı

Kültür Varlıklarının Bedelsiz Olarak Müzeye Tesliminin İstenmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 13/1/2022 tarihinde, Alexandra Liana ve diğerleri (B. No: 2018/20732) başvurusunda, başvurucu Şirketin koleksiyonuna kayıtlı olan eserler yönünden Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Gösteri Yürüyüşünün Engellenmesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

23 Şubat 2022 Çarşamba

Gösteri Yürüyüşünün Engellenmesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 29/12/2021 tarihinde, İlhan Yiğit (B. No: 2016/7532) başvurusunda, Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.