Bebeğin Bakımı İçin İnfazın Ertelenmesi Talebinin İlgili ve Yeterli Olmayan Bir Gerekçeyle Reddi Nedeniyle Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

13 Aralık 2019 Cuma

Bebeğin Bakımı İçin İnfazın Ertelenmesi Talebinin İlgili ve Yeterli Olmayan Bir Gerekçeyle Reddi Nedeniyle Aile Hayatına…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 7/11/2019 tarihinde, Şükran İrge (B. No: 2016/8660) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tam Yargı Davasının Süresinin Başlangıcı Olarak Olay Tarihinin Esas Alınması Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

13 Aralık 2019 Cuma

Tam Yargı Davasının Süresinin Başlangıcı Olarak Olay Tarihinin Esas Alınması Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal E…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 7/11/2019 tarihinde, Ali Ertan ve Diğerleri (B. No: 2016/6190) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Eleştiri Yazısı Nedeniyle Ceza Alan Gazetecinin İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

12 Aralık 2019 Perşembe

Eleştiri Yazısı Nedeniyle Ceza Alan Gazetecinin İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/10/2019 tarihinde, Erbil Tuşalp (B. No: 2015/2595) başvurusunda Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Dilekçesindeki Sözlerinden Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

12 Aralık 2019 Perşembe

Dilekçesindeki Sözlerinden Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 12/11/2019 tarihinde, Hasan Ercan (B. No: 2015/54) başvurusunda Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bir Gösteride Polis Müdahalesiyle Yaralanma Olayında Soruşturmanın Özenle Yürütülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

10 Aralık 2019 Salı

Bir Gösteride Polis Müdahalesiyle Yaralanma Olayında Soruşturmanın Özenle Yürütülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 31/10/2019 tarihinde, Hasan Fırat (B. No: 2015/9496) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde koruma altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Önceki İhlalin Devam Ettiğine Karar Verilmesi

06 Aralık 2019 Cuma

Anayasa Mahkemesi Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Önceki İhlalin Devam Ettiğine Karar Verilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 7/11/2019 tarihinde, Aligül Alkaya ve Diğerleri (2) (B. No: 2016/12506) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

UYAP Üzerinden Zamanında Yapılan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının  İhlal Edilmesi

28 Kasım 2019 Perşembe

UYAP Üzerinden Zamanında Yapılan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 24/10/2019 tarihinde, Binali Boran (B. No: 2016/1235) başvurusunda Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anıt Heykelin Yıktırılması Nedeniyle  İfade  Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

25 Kasım 2019 Pazartesi

Anıt Heykelin Yıktırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 11/7/2019 tarihinde, Mehmet Aksoy (B. No: 2014/5433) başvurusunda Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

İtiraznamenin Başvurucuya Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Çelişmeli Yargılama ve Silahların Eşitliği İlkelerinin İhlal Edilmesi

12 Kasım 2019 Salı

İtiraznamenin Başvurucuya Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Çelişmeli Yargılama ve Silahların Eşitliği İlkelerinin İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/10/2019 tarihinde, Hacı Karabulut (B. No: 2017/14871) başvurusunda Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yasal Bir Derneğin Faaliyetlerine Katılmanın Terör Örgütü Üyeliği Suçundan Mahkumiyette Delil Olarak Kullanılması Nedeniyle  Örgütlenme Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

08 Kasım 2019 Cuma

Yasal Bir Derneğin Faaliyetlerine Katılmanın Terör Örgütü Üyeliği Suçundan Mahkumiyette Delil Olarak Kullanılması Nedeni…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/10/2019 tarihinde, Ahmet Urhan (B. No: 2014/13961) başvurusunda Anayasa'nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.