Temyiz Başvurusu Hakkında Yapılacak İşlem Olmadığına Karar Verilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

26 Nisan 2022 Salı

Temyiz Başvurusu Hakkında Yapılacak İşlem Olmadığına Karar Verilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 10/2/2022 tarihinde, Cemal Taluğ (B. No: 2018/34827) başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

İade Yargılamasındaki Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

20 Nisan 2022 Çarşamba

İade Yargılamasındaki Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 22/2/2022 tarihinde, Samira Alakbarova (B. No: 2018/19302) başvurusunda, Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle Açılan Davada Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

20 Nisan 2022 Çarşamba

Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle Açılan Davada Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Ed…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 22/2/2022 tarihinde, İsmail Avcı (B. No: 2019/12190) başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkı ile makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Parmak İzi Kayıt Sistemiyle Mesai Takibi Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edilmesi

19 Nisan 2022 Salı

Parmak İzi Kayıt Sistemiyle Mesai Takibi Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 10/3/2022 tarihinde, Ramazan Şahin (B. No: 2018/11988) başvurusunda, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Yaşam Hakkının Etkili Soruşturma Yükümlülüğü Bakımından İhlal Edilmesi

12 Nisan 2022 Salı

Yaşam Hakkının Etkili Soruşturma Yükümlülüğü Bakımından İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 19/1/2022 tarihinde, Yıldız Cingöz (B. No: 2019/16011) başvurusunda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından ihlal edildiğine karar vermiştir.

Psikolojik Taciz Nedeniyle Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlal Edilmesi

12 Nisan 2022 Salı

Psikolojik Taciz Nedeniyle Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 12/1/2022 tarihinde, Türkan Aydoğmuş (B. No: 2018/19000) başvurusunda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mahpusların Mektuplarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne Kaydedilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı ve Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edilmesi

07 Nisan 2022 Perşembe

Mahpusların Mektuplarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne Kaydedilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı ve Haberleş…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 2/2/2022 tarihinde, Ümit Karaduman (B. No: 2020/20874) başvurusunda, Anayasa'nın 20. ve 22. maddelerinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Çalışma İzninin İptali Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

06 Nisan 2022 Çarşamba

Çalışma İzninin İptali Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 6/1/2022 tarihinde, Ayşe Ortak (B. No: 2018/25011) başvurusunda, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.