Kovuşturma Aşamasında Başka Bir Mercide Çözülmesi Gereken Meselenin Çözümüne Kadar Dava Zamanaşımının Durmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

17 Ocak 2020 Cuma

Kovuşturma Aşamasında Başka Bir Mercide Çözülmesi Gereken Meselenin Çözümüne Kadar Dava Zamanaşımının Durmasını Öngören…

Anayasa Mahkemesi 14/11/2019 tarihinde E.2019/85 numaralı dosyada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 67. maddesinde yer alan “…veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin…” ve “…veya meselenin çözümüne…” ibarelerinin “…kovuşturma…” ibaresi yönünden Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itiraz…

Kanal ve Frekans Kullanım Bedelini Ödemeyen Kuruluşların Karasal Yayınlarının Durdurulması Kuralının Anayasa’ya Aykırı Olduğu

05 Aralık 2019 Perşembe

Kanal ve Frekans Kullanım Bedelini Ödemeyen Kuruluşların Karasal Yayınlarının Durdurulması Kuralının Anayasa’ya Aykırı O…

Anayasa Mahkemesi 16/10/2019 tarihinde E.2019/70 numaralı dosyada, kanal ve frekans kullanım bedelini 6112 sayılı Kanun’un 42. maddesine göre ödemeyen kuruluşların karasal yayınlarının bir ay içinde durdurulacağını öngören kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Elektronik Tebligatın, Muhatabın Elektronik Adresine Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılacağı Kuralının Anayasa’ya Aykırı  Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

26 Kasım 2019 Salı

Elektronik Tebligatın, Muhatabın Elektronik Adresine Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılacağı K…

Anayasa Mahkemesi 19/9/2019 tarihinde E.2018/144 numaralı dosyada, Vergi Usul Kanunu’na eklenen elektronik ortamda tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.…

Gazetecilere, Gününde Ödenmeyen Fazla Çalışma Ücretlerinin Her Gün İçin Yüzde Beş Fazlasıyla Ödenmesi Kuralının Anayasa’ya Aykırı Olduğu

19 Kasım 2019 Salı

Gazetecilere, Gününde Ödenmeyen Fazla Çalışma Ücretlerinin Her Gün İçin Yüzde Beş Fazlasıyla Ödenmesi Kuralının Anayasa’…

Anayasa Mahkemesi 19/9/2019 tarihinde E.2019/48 numaralı dosyada, 5953 Sayılı Kanun’a tabi gazetecilere fazla çalışma ücretlerini zamanında ödemeyen işverenlerin bu ücretleri geçecek her gün için yüzde beş fazlasıyla ödemesini öngören kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İlahiyat Önlisans Programından Mezun Olanlara Aynı Programı Uygulayan Fakültelerde Lisans Tamamlama Eğitimi İmkânı Sağlayan Kuralın İptali

13 Kasım 2019 Çarşamba

İlahiyat Önlisans Programından Mezun Olanlara Aynı Programı Uygulayan Fakültelerde Lisans Tamamlama Eğitimi İmkânı Sağla…

Anayasa Mahkemesi 19/9/2019 tarihinde E.2018/105 numaralı dosyada, Yükseköğretim Kanunu’na eklenen, ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi imkânı sunan kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve …

Harp Akademileri, Askerî Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Kapatılmasının ve Öğrencilerinin Durumlarına Uygun Okullara Yerleştirilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

01 Kasım 2019 Cuma

Harp Akademileri, Askerî Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Kapatılmasının ve Öğrencilerinin Durumlarına Uygun Ok…

Anayasa Mahkemesi 25/7/2019 tarihinde E.2017/18 numaralı dosyada, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkı…

6749 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

31 Ekim 2019 Perşembe

6749 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmes…

Anayasa Mahkemesi 24/7/2019 tarihinde E.2016/205 numaralı dosyada, 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanun’da yer alan; kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gerek…

Olağanüstü Hâlde Gözaltı Süresinin Yedi Gün Olarak Uygulanmasının ve Zorunlu Hallerde Bu Sürenin Yedi Gün Daha Uzatılmasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

31 Ekim 2019 Perşembe

Olağanüstü Hâlde Gözaltı Süresinin Yedi Gün Olarak Uygulanmasının ve Zorunlu Hallerde Bu Sürenin Yedi Gün Daha Uzatılmas…

Anayasa Mahkemesi 25/7/2019 tarihinde E.2018/92 numaralı dosyada, 1/2/2018 tarihli 7074 sayılı Kanun’la değiştirilen 6749 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendindeki olağanüstü hâlde gözaltı süresinin yedi gün olarak uygulanması ve zorunlu hallerde bu sürenin yedi gün daha u…

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Sarkıntılık Fiillerine Farklı Yaptırımlar Öngörülmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

26 Temmuz 2019 Cuma

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Sarkıntılık Fiillerine Farklı Yaptırımlar Öngörülmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 15/5/2019 tarihinde E.2018/151 numaralı dosyada, çocuğa yönelik cinsel istismara, fiilin düzeyine göre farklı yaptırımlar öngörülmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptali

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 26/6/2019 tarihinde E.2018/70 ve E.2019/35 numaralı dosyalarda, çevre ve kıyıların korunmasına yönelik kanunların bazı yerlerde uygulanmamasını öngören kuralların iptaline karar vermiştir.

Öğretim Elemanlarının Disiplin Sorumluluğu Kapsamına 657 Sayılı Kanun’da Sayılan Fiillerin Tamamını Dâhil Eden Kuralın İptali

17 Temmuz 2019 Çarşamba

Öğretim Elemanlarının Disiplin Sorumluluğu Kapsamına 657 Sayılı Kanun’da Sayılan Fiillerin Tamamını Dâhil Eden Kuralın İ…

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/33 numaralı dosyada, öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 sayılı Kanun’da sayılan fiillerin tamamını dâhil eden kural ile YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralın iptaline karar vermi…