Bir Siyasi Partinin Bazı İl ve İlçe Teşkilatlarının Hukuki Varlıklarının  Sona Erdiğinin Tespiti Talebinin Görevsizlik Nedeniyle Reddi

15 Ocak 2019 Salı

Bir Siyasi Partinin Bazı İl ve İlçe Teşkilatlarının Hukuki Varlıklarının Sona Erdiğinin Tespiti Talebinin Görevsizlik N…

Anayasa Mahkemesi 27/12/2018 tarihinde, E.2018/13 (Değişik İşler) numaralı dosyada Engelsiz Türkiye Partisinin bazı il ve ilçe teşkilatlarının kendiliğinden dağılma hallerinin ve buna bağlı olarak hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespitine yönelik başvuruyu görevsizlik nedeniyle reddetmiştir.

Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’nun Bazı Kurallarının İptali Talebinin Reddi

10 Ocak 2019 Perşembe

Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’nun Bazı Kurallarının İptali Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 6/12/2018 tarihinde, E.2016/159 numaralı dosyada 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’nun dava konusu kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir. Anılan Kurallardan bazılarına ilişkin gerekçelerin özetine aşağı…

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Bazı Kurallarının İptali

03 Ocak 2019 Perşembe

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 17/10/2018 tarihinde, E.2017/162 numaralı dosyada 27/7/2017 tarihli ve 1160 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın;
      - 3. maddesiyle TBMM İçtüzüğü’nün 37. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasında yer alan “…ayrı bir siyasi parti gr…

Noterlik Kanunu’nun Bazı Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

06 Aralık 2018 Perşembe

Noterlik Kanunu’nun Bazı Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

Anayasa Mahkemesi 6/9/2018 tarihli toplantısında E.2017/163 numaralı dosyada 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesindeki İbarenin Anayasa’ya Aykırı Olduğu İtirazının Reddi

29 Kasım 2018 Perşembe

Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesindeki İbarenin Anayasa’ya Aykırı Olduğu İtirazının Reddi

Anayasa Mahkemesi 11/8/2018 tarihli toplantısında E.2018/179 numaralı dosyada 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…ve sosyal…”  ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Optisyenlik Hakkında Kanun’a Eklenen Cümlenin İptali

26 Kasım 2018 Pazartesi

Optisyenlik Hakkında Kanun’a Eklenen Cümlenin İptali

Anayasa Mahkemesi 5/7/2018 tarihli toplantısında E.2018/15 numaralı dosyada 6/12/2017 tarihli ve 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a eklenen geçici 4. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “…Sağlık…

İcra ve İflas Kanunu’nun 278. Maddesindeki İbarenin İptali

15 Kasım 2018 Perşembe

İcra ve İflas Kanunu’nun 278. Maddesindeki İbarenin İptali

Anayasa Mahkemesi 11/7/2018 tarihli toplantısında E.2018/9 numaralı dosyada 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “...neseben veya…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; (2) numaralı bendinin ise Anayas…

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun’un  Bazı Kurallarının İptali

24 Ekim 2018 Çarşamba

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 5/7/2018 tarihli toplantısında E.2017/144 numaralı dosyada 18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun’un 6. maddesinin iptal talebini reddetmiş; 7. maddesi ile geçici 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…orman …

Kamu Konutlarının Değerlendirilmesinin de İçinde Bulunduğu Bazı Kuralların  İptaline İlişkin Talebin Reddi

06 Ekim 2018 Cumartesi

Kamu Konutlarının Değerlendirilmesinin de İçinde Bulunduğu Bazı Kuralların İptaline İlişkin Talebin Reddi

Anayasa Mahkemesi 5/7/2018 tarihli toplantısında E.2018/7 numaralı dosyada 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 47. maddesiyle 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 9. maddesine eklenen fıkraların, 58. maddes…

Türkiye İşçi Partisinin İsim ve Rumuzunun Hükümsüzlüğü ve Siyasi Parti  Sicilinden Terkini Talebinin Reddi

16 Ağustos 2018 Perşembe

Türkiye İşçi Partisinin İsim ve Rumuzunun Hükümsüzlüğü ve Siyasi Parti Sicilinden Terkini Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 21/6/2018 tarihli toplantısında E.2018/1 (Değişik İşler) numaralı dosyada, Türkiye İşçi Partisinin isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talebini reddetmiştir.

Seçimlere İlişkin Bazı Kuralların İptali Talebinin Reddi

06 Haziran 2018 Çarşamba

Seçimlere İlişkin Bazı Kuralların İptali Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 31/5/2018 tarihli toplantısında E.2018/69 numaralı dosyada 13/3/2018 tarihli ve 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un dava konusu maddelerinin tamamının iptali talebinin reddine karar vermi…

İdari İşlemler Nedeniyle İdarenin Sorumlu Olmadığını Düzenleyen Kuralın İptali

30 Mayıs 2018 Çarşamba

İdari İşlemler Nedeniyle İdarenin Sorumlu Olmadığını Düzenleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 2/5/2018 tarihli toplantısında E.2018/2 numaralı dosyada 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26. maddesinin (5) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar vermiştir.