Tarımsal Amaçlı Hak Sahipliğinin İptali Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

01 Aralık 2022 Perşembe

Tarımsal Amaçlı Hak Sahipliğinin İptali Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 29/9/2022 tarihinde, Ahmet Taban ve diğerleri (B. No: 2018/22125) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Aleni Olmayan Bir Konuşmanın Hukuka Aykırı Şekilde Kayıt Altına Alınması Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edilmesi

01 Aralık 2022 Perşembe

Aleni Olmayan Bir Konuşmanın Hukuka Aykırı Şekilde Kayıt Altına Alınması Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 29/9/2022 tarihinde, Alper Erarslan (B. No: 2018/16857) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Ülkesinde Ölüm Cezasına Mahkûm Edilen Yabancının Üçüncü Bir Ülkeye Sınır Dışı Edilmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Yaşam Hakkı ile Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

30 Kasım 2022 Çarşamba

Ülkesinde Ölüm Cezasına Mahkûm Edilen Yabancının Üçüncü Bir Ülkeye Sınır Dışı Edilmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Yaşam…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 29/9/2022 tarihinde, Hooman Hosseınpour (B. No: 2021/47168) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

22 Kasım 2022 Salı

İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 18/10/202 tarihinde, Veli Saçılık (2) (B. No: 2018/24614) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutlarının, Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan ihl…

Adliyede Gerçekleşen Haksız Tutmadan Dolayı Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

09 Kasım 2022 Çarşamba

Adliyede Gerçekleşen Haksız Tutmadan Dolayı Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 27/7/2022 tarihinde, Bilal Çebi (B. No: 2019/41091) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Müdafilikten Yasaklanma Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

09 Kasım 2022 Çarşamba

Müdafilikten Yasaklanma Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 28/6/2022 tarihinde, Rıdvan Yavaşcan (B. No: 2018/20514) başvurusunda, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yaşam Hakkının Maddi ve Usul Boyutunun İhlal Edilmediği

04 Kasım 2022 Cuma

Yaşam Hakkının Maddi ve Usul Boyutunun İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 5/7/2022 tarihinde, Gazal Kolanç ve diğerleri (B. No: 2017/37897) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkı bağlamında yaşamı koruma yükümlülüğünün ihlal edildiği iddialarının kabul edilemez olduğuna; öldürmeme yükümlülüğü ve etkili soru…

İşleme Eserin Yayımının Hukuka Aykırı Bulunması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

21 Ekim 2022 Cuma

İşleme Eserin Yayımının Hukuka Aykırı Bulunması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 14/9/2022 tarihinde, Şaban Kurt (B. No: 2018/25857) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mehmetçik Vakfının Sağladığı Sürekli Yardımın Kesilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

20 Ekim 2022 Perşembe

Mehmetçik Vakfının Sağladığı Sürekli Yardımın Kesilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 28/7/2022 tarihinde, Kemal Kılıç (B. No: 2019/16400) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Polise Yapılan Acil Yardım Çağrısına Makul Sürede Cevap Verilmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

19 Ekim 2022 Çarşamba

Polise Yapılan Acil Yardım Çağrısına Makul Sürede Cevap Verilmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 28/7/2022 tarihinde, Gökhan Yiğit Koç ve diğerleri (B. No: 2019/25727) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Baro Levhasına Kaydın Yapılmaması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

18 Ekim 2022 Salı

Baro Levhasına Kaydın Yapılmaması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 5/7/2022 tarihinde, B.A.Y. (B. No: 2019/19788) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.