Paylaş | 07 Aralık 2010

Venedik Komisyonu Sekreteri Sayın Thomas Markert ve beraberindeki heyete refakat eden Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip Tuncay Tutar  25 kasım  2010 tarihinde Mahkememizi ziyaret ettiler.Heyeti  ağırlayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç heyete, Anayasa Mahkemesinin yapısı, işleyişi ve görevleri konusunda bilgi verdi. Ziyaret, konuk heyete verilen öğle yemeğinin  ardından sona erdi.