yazdır

1968 yılında Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamış, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde de “AİHS’te Yabancıların Sınır Dışı etme, Geri Gönderme ve Geri Verme İşlemlerine Karşı Korunması” üzerine doktora yapmıştır.

1993 yılında hâkimlik mesleğine başlamıştır. 1997-2010 yılları arasında Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalışmış; Ankara hâkimi iken görevlendirme ile 2010-2014 yılları arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında, 2014-2018 yılları arasında Başbakanlıkta müsteşar yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu başkanlığı görevini yürütmüştür.

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) ve Terörle Mücadelede Uzmanlar Komitesi (CODEXTER) gibi Avrupa Konseyi kurumlarında Türkiye’yi temsil etmiştir. 2012-2018 yılları arasında İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimî İnsan Hakları Komisyonu üyeliğinde bulunmuştur.

2017 yılında genel kamu hukuku alanında doçent unvanını almış, 2018 yılında AİHM’de ad hoc yargıç olarak görev yapmıştır.

26/11/2018 tarihinde Anayasa Mahkemesinde raportör olarak göreve başlamıştır.

 “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Sınır Dışı Etme, Geri Gönderme ve Geri Verme”; “Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması”; “Hukukçu ve Yöneticiler İçin Mevlana Bilgeliği” ile “Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun, Devlet ve Hukuk Kuramının Hukuk, Adale ve İnsan Hakları Boyutları” gibi bazıları Fransızca ve İngilizce olmak üzere yayımlanmış otuz eseri bulunmaktadır.