yazdır

1973 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasya’da tamamlamıştır. 1992 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuştur.

1997 yılında Adli Yargı Hâkimlik Sınavı’nı kazanmış ve İstanbul Beyoğlu Adliyesinde staja başlamıştır. 2000 yılında Ordu’nun Gülyalı ilçesinde hâkim olarak göreve başlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda İhalenin İptali adlı tezle, doktora eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı adlı tezle tamamlamıştır. 2000-2013 yılları arasında yurdun farklı il ve ilçelerinde hâkimlik yapmıştır. 26/9/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesinde raportör olarak görevlendirilmiştir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Kolektif) adlı kitapları bulunmaktadır. Doktora tezi kitap olarak yayımlanmıştır. İnsan hakları ve ceza hukuku alanlarında değişik dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bilimsel Çalışmalar:

-“2886 sayılı Devlet İhale Kanununda İhalenin İptali” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul-1998.

-“İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Konya-2004.

Hukuki Konularda Yapılan Çalışma, Yayınlanan Yazı ve Eserler:

Kitap:
Ceza Yargısında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uygulaması. Adalet Yayınevi. I. Basım, Mayıs-2012. Ankara.

Makaleler:
-“Nası Izrar Suçu”. Adalet Dergisi, Yıl:91, Ekim-2000, Sayı:5, Sayfa:10-27. T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı.

-“Hâkime Tanınan Takdir Yetkisi”. Adalet Dergisi, Yıl:92, Temmuz-2001, Sayı:8, Sayfa:102-111. T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı.

-“Adil Yargılanma Hakkı”. Yargıtay Dergisi, Cilt:27, Ekim-2001, Sayı:4, Sayfa:667-704.

-“Yargı Görevi ve Hizmeti” Adalet Dergisi, Yıl:96, Ocak-2005, Sayı:21, Sayfa:102-116. T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı.

-“Sanığın Ücretsiz Tercümandan Yararlanma Hakkı”, Güncel Hukuk, Ağustos 2005, Sayı:20.s.42-47.

-“Ceza Muhakemesi Kanununda Düzenlenen Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağının Aleni Yargılanma Hakkı Açısından İncelenmesi”, Kazancı Hakemli Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi, Yıl: 2005. Sayı:9. Sayfa: 67-82.

-“ Adil Yargılanma Hakkının Bir Unsuru Olarak Mahkeme Kararlarında Gerekçe”,
Yargıtay Dergisi,  Temmuz-2005.

- “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarının Niteliği ve Uygulanması”, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz 2007/7, Sayı: 43

-“Adil Yargılanma Hakkının Bir Unsuru Olarak Aleni Yargılanma Hakkı” Ceza Hukuku Dergisi, Nisan  2009.

- “Adil Yargılanma Hakkının İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesindeki Yeri ve Önemi” Türkiye Barolar Birliği Dergisi,  Eylül -Ekim 2009, 84.Sayı, s.213-230

- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Mahkeme Kararlarında Gerekçe” Adalet Dergisi, Yıl: Eylül- 2009,  Sayı:35, T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı.

-”Kadastro Davalarının Kadastro Kanunundan Kaynaklanan Uzamasının Nedenleri ve Bir Öneri”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:6.Sayı:61. Eylül 2011. S.69-72.

-“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Makul Sürede Yargılanma Hakkı”, (Üç Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi) Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2012, Sayı:11, Yıl:3, 2012.