yazdır

1979 yılında Malatya’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 yılında birincilikle mezun olmuştur.

2001-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi kamu (anayasa) hukuku alanında yüksek lisansını, 2003-2008 yılları arasında ise aynı alanda doktora çalışmasını tamamlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde 2002-2004 yılları arasında yasama uzman yardımcısı, 2004-2007 yıllarında ise yasama uzmanı olarak görev yapan Has; meslek yaşamına 2007-2008 yıllarında Ankara Cumhuriyet savcısı adayı, 2008-2011 yıllarında Reşadiye Cumhuriyet savcısı, 2011-2015 yıllarında ise Yargıtay tetkik hâkimi olarak devam etmiştir. 3/3/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir. 25/2/2019 tarihinde Genel Kurul Koordinatör Raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve TBMM’nin Çalışma Düzeni ile Anayasayı Değiştirme Süreci adlı iki kitabı ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Konya nüfusuna kayıtlı olan Has, evli olup üç çocuk babasıdır.