yazdır

11/8/1982 tarihinde Çorum İskilip’te doğmuştur. İskilip Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2002 yılında mezun olmuştur.

Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünde devlet malları uzman yardımcısı olarak çalışmış, İdari Yargı Hâkim Adaylığı Sınavı’nı kazanarak hâkimlik stajını tamamlamasının ardından 13/10/2006 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2006 ile 2016 yılları arasında Danıştay (Dokuzuncu Dairesi) tetkik hâkimi olarak görev yapmış olup Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 6/6/2016 tarihli Kararnamesi ile Gaziantep Vergi Mahkemesi başkanlığı görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiş ve 15/5/2017 tarihinde görevine başlamıştır.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı İdare Hukuku Bilim Dalı yüksek lisans programını Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Adalet Bakanlığınca görevlendirildiği Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okuluna 2009-2010 öğretim yılında devam etmiş ve İngilizce hazırlık sınıfını tamamlamıştır. 2011 yılında İngiltere’de İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen AB ve İngiltere’de Ortak Hukuk Uygulamaları Programı’nı tamamlamıştır.

Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri isimli iki kitabı bulunmakta olup Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2016 Nisan sayısında 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. ve 35. Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Karşısında 2577 sayılı Kanun’un 26/3. Maddesinin Uygulanabilirliği başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

İngilizce bilmekte olup evlidir.