yazdır

1983 yılında Tarsus’ta doğmuştur. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, 2010 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında (Medeni Hukuk Kürsüsünde) doktora eğitimine devam etmektedir. Medeni hukuk, borçlar hukuku, bilişim hukuku, veri koruma hukuku ve medeni usul hukuku konularında yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok seminer, sempozyum ve konferansta, Gazi Üniversitesi (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) Adalet Meslek Yüksekokulunda çalışma alanları ile ilgili tebliğler sunmuş; dersler vermiştir.

Adana/Ceyhan ve Kütahya/Simav’da Cumhuriyet savcısı, Türkiye Adalet Akademisinde hâkim olarak görev yapmıştır. Daha sonra Ankara Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmakta iken 17/5/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

2000’li yıllarda popüler olan sohbet programları ve dinamik içerikli web sitelerinin nasıl yapıldığı konusundaki merakı yazılıma yönelmesini sağlamıştır. Hobi olarak başladığı yazılım eğitimlerine profesyonel olarak devam etmiş ve sonrasında Microsoft sertifikalı yazılım uzmanı olmuştur.

Evli ve iki çocuk babasıdır.