yazdır

Samsun doğumlu olan Yazıcı, 2009 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılında avukatlık stajının altı ayını Ankara Barosunda yapmıştır. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi SBE/Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “Türk Anayasal Sistemine Göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Yapısı ve İşleyişi” konulu teziyle, doktorasını KTÜ-OMÜ Kamu Hukuku Ortak Doktora Programı’nda “Anayasa Mahkemesinin Değişen Rolü: Hegemonyacı Koruma Tezinden Hak ve Özgürlüklerin Korunması Tezine” konulu teziyle tamamlamıştır. 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2019 yılında Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalına doktor öğretim üyesi olarak atanmıştır.

2014-2018 yılları arasında Trabzon Polis Mesleki Eğitim Merkezinde insan hakları ve anayasa hukuku dersleri vermiştir. 2019 yılında Trabzon Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir. Hakemli dergilerde makaleleri, uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. 28/6/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak göreve başlamıştır.

 Yabancı dili İngilizcedir.