yazdır

Çorum doğumlu olan Güven, ilk ve orta öğrenimi Çorum’da tamamlamıştır. Lisans eğitimine 2005 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitiminin akabinde bir yıl kadar belediye müfettişliği görevinde bulunmuş, ardından Mart 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesindeki görevine raportör yardımcısı adayı olarak başlamış ve 2014 Haziran ayında mesleğe aslen atanmıştır. Mesleki nitelikteki tezinin kabul edilmesinin ardından 5 yıllık fiili hizmet süresinin dolmasıyla 2/7/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak atanmıştır.

2017 yılı güz döneminde “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” ortak projesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yazı İşleri Bölümünde görevlendirme programına katılan Güven, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İnsan Hakları alanındaki yüksek lisansına tez aşamasında devam etmektedir. Yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunan Güven’in edebiyat ve tarih alanında da çalışmaları bulunmaktadır.

Yabancı dili İngilizce olup, evli ve Umay Deniz’in babasıdır.