yazdır

1982 yılında Aksaray’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Aksaray’da tamamlamış, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur.

2006 yılında başladığı adli yargı hâkim adaylığını tamamlayarak sırasıyla Bartın, Narman ve Oltu Cumhuriyet savcılığı, Yargıtay 14. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu tetkik hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 31/5/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak atanmıştır.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “Türk Hukukunda Taksir” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında doktora öğrenimine devam etmektedir. Yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Yabancı dili İngilizce olup evlidir.