yazdır

15/9/1980 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur.

2004-2005 yılları arasında askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamladıktan sonra 2005-2006 yılları arasında özel bir bankada uzman yardımcısı olarak görev yapmıştır. 16/2/2007 tarihinde T.C. Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Millî Savunma Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim ekiplerinde denetçi ve başdenetçi olarak çalışmıştır. 2013 yılında ISSAI (Uluslararası yüksek denetim kurumları standartları) araştırma projesinde yer almıştır.

23/1/2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Kesintilerine İlişkin İstisna Uygulamalarının Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Anayasal Vergileme İlkeleri Açısından İrdelenmesi konulu tezi ile tamamlamıştır.

Yabancı dili İngilizce olup evli ve bir çocuk babasıdır.