yazdır

1978 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinden 1995, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun olmuştur.

2000 yılında Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlayarak kısa bir süre serbest avukatlık yapmıştır. 2001-2003 yılları arasında yaptığı idari yargı hâkim adaylığı stajı sonrasında İstanbul 3. İdare Mahkemesi üyeliği, Danıştay Beşinci Daire tetkik hâkimliği, Ankara 12. İdare Mahkemesi üyeliği ve Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. Daire üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılı Aralık ayında Anayasa Mahkemesinde raportör olarak görevlendirilmiştir.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Rekabet Hukuku ve Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programları ile Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Hukuku Temel Eğitim Programı’na katılmıştır.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı yüksek lisans programını İdari Para Cezaları adlı tez çalışması ile tamamlamış olup Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimine Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında devam etmektedir.

Adalet Akademisi idari yargı hâkim adayları eğitiminde ( İdari Dava Türleri ve Kamu Görevlileri ile İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar dersleri) görev almış, Avrupa Birliği Yüksek Yargı Organları Derneği (ACA-EUROPE) tarafından organize edilen Hâkim Değişim Programı’na (Madrid) katılmış, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen hukuki müzakereler toplantılarına Danıştay Beşinci Dairesini temsilen katılmıştır.

Yabancı dili İngilizcedir.