Bölümler

Yapısı ve Görevleri

Oluşumu ve Karar Alımı

Bölümler bir başkanvekili başkanlığında altışar üyeden oluşur ve bir başkanvekilinin başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Başkan Bölüm çalışmalarına katılmaz. Bölümler kararlarını salt çoğunlukla alır.

 

Görevleri

Bölümlerin asli görevi Komisyonlar tarafından kabul edilebilir bulunan bireysel başvuruların esasını inceleyip karara bağlamaktır. Ancak komisyon üyelerinin kabul edilebilirlik konusunda ilke kararı alınmasını gerekli gördüğü hallerde başvuru Bölüm önüne gönderilmekte ve başvurunun kabul edilebilirlik incelemesi de Bölüm tarafından yapılabilmektedir.