Eğitici Eğitimleri

Eğitimler bireysel başvuru usulleri, temel hak ve özgürlükler ile AYM ve AİHM’in içtihatları hakkında hâkim, savcı ve avukatlar arasında güncel bilgilerin yaygınlaştırılması için bir araç olarak kullanılacaktır.  Böylelikle katılımcılar nitelikli akran eğitmenlerle etkileşimde bulunmak suretiyle yeni bilgiler ve mesleki beceriler kazanacaktır.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım