Yürütme Kurulu Toplantıları

YK, ilgili kararları alacak ve Eylemin doğru uygulanmasını denetleyecek yönetici bünyesidir. Eylemin karşı karşıya kalabileceği her türlü temel risk ve sorunları ele alacaktır. YK yararlanıcı kurumların (AYM, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Adalet Bakanlığı, HSYK, Adalet Akademisi ve TBB), MFİB ve Avrupa Konseyinin temsilcilerinden oluşacaktır. AB Delegasyonu, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) temsilcileri YK toplantılarına gözlemci olarak katılacaktır.


T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım