Projenin Amacı

Projenin amacı, Türkiye’de yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Birliği müktesebatı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini desteklemek ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Proje ile ulaşılması beklenen temel sonuçlar:

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım