Genel Bilgiler

Yararlanıcı Kurum

Projenin yararlanıcı kurumu Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesidir.

Paydaşlar

Projenin paydaşları Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Akademisidir.

Hedef Gruplar

Proje kapsamında yüksek yargı kurumları, ilk derece mahkemelerinde çalışan hâkim ve savcılar ile barolara kayıtlı avukatlar için çalışmalar yürütülecektir.

Bütçe

Projenin toplam bütçesi 6,4 milyon Avrodur ve bu miktarın %64’ü Avrupa Birliği, %28’i Türkiye Cumhuriyeti, %8’i ise Avrupa Konseyi tarafından karşılanmaktadır.

Süre

Proje 36 ay sürecek ve Aralık 2018’de sona erecektir.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım