İçtihat Forumları

İçtihat Forumları belirli hukuk alanlarında her mahkemenin önemli içtihatlarını sunmak ve tartışmak amacıyla Türkiye’deki yüksek mahkeme mensupları ile Avrupa mahkemelerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenecektir. Eylem kapsamında yılda bir forum düzenlenecek ve bu forumlar yüksek mahkeme kararlarının AYM, AİHM ve diğer Avrupa mahkemelerinin kararlarıyla uyumlu hale getirilmesi açısından önemli bir araç olacaktır.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım