Farklı İllerde Hâkim ve Savcılara Yönelik Meslek İçi Eğitim SeminerleriAnayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında Nisan ve Mayıs 2019 tarihlerinde farklı illerde hâkim ve savcılara yönelik üç eğitim semineri düzenlendi. Bu eğitimlere ilk derece ve istinaf mahkemelerinden 327 hâkim ve savcı ile otuz üç eğitmen hâkim ve savcı ile Adalet Bakanlığı temsilcileri katıldı. Eğitimlerde ilk derece hâkim ve savcıların temel hak ve özgürlük ihlallerini tespit etme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve proje sonuna kadar yaklaşık 3000 hâkim ve savcıya meslektaşları tarafından eğitim verilmesi hedefleniyor.

Düzenlenen eğitimlerin yer ve tarihleri şu şekildedir:

Katılımcılar uzmanlık alanlarına göre dört sınıfa ayrılarak aşağıdaki konularda eğitim aldılar:

Program kapanışında katılımcılara katılım sertifikaları dağıtıldı.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım