09 Temmuz 2015 Perşembe

Kişi Hürriyeti ve Güvenliğine İlişkin Yavuz PEHLİVAN ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 4/6/2015 tarihinde Yavuz Pehlivan ve Diğerleri ’nin bireysel başvurusunda (Genel Kurul No: 2013/2312), tutukluluk süresinin makul olmaması ve dava dosyasına erişimin kısıtlanmasının başvurucuların kişi özgürlüğü ve güvenliği haklarını ihlal ettiğine karar vermiştir.

08 Temmuz 2015 Çarşamba

Siyasi Örgütlenme Özgürlüğüne İlişkin Metin BAYYAR ve Halkın Kurtuluş Partisi Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 4/6/2015 tarihinde, Metin Bayyar ve Halkın Kurtuluş Partisi ’nin bireysel başvurusunda (B. No: 2014/15220), Halkın Kurtuluş Partisi teşkilâtı yönetim kurulu başkanı olarak il kongresinin toplanmasıyla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Metin Bayyar h…

08 Temmuz 2015 Çarşamba

Tutukluluğa ve Masumiyet Karinesine İlişkin Hikmet KOPAR ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 8/4/2015 tarihinde Hikmet Kopar ve Diğerleri ’nin başvurusunda (B. No: 2014/14061), açıkça dayanaktan yoksunluk ve başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle başvuruların kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

01 Temmuz 2015 Çarşamba

İfade ve Basın Özgürlüğüne İlişkin Bekir COŞKUN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 4/6/2015 tarihinde Bekir Coşkun ’un bireysel başvurusunda (B. No: 2014/12151) başvurucunun bir köşe yazısı nedeniyle aleyhine açılan ceza davasında hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilmesinin ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir.

01 Temmuz 2015 Çarşamba

İfade Özgürlüğüne İlişkin Mehmet Ali AYDIN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 4/6/2015 tarihinde Mehmet Ali Aydın ’ın bireysel başvurusunda (B. No: 2013/9343) başvurucu hakkında basın açıklamasında kullandığı sözler nedeniyle açılan ceza davasında kovuşturmanın ertelenmesine karar verilerek denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının ifade özgür…

25 Haziran 2015 Perşembe

Gizli Tanıklığa İlişkin Baran KARADAĞ Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 7/5/2015 tarihinde Baran Karadağ’ın bireysel başvurusunda (B. No: 2014/12906) oybirliğiyle, başvurucunun bazı suçlara yönelik mahkumiyetlerinin belirleyici ölçüde bir gizli tanığın ifadesine dayandırıldığı, tanığın kimliğinin neden gizlendiği hususunda bir gerekçeye y…

18 Haziran 2015 Perşembe

Osman ERBİL Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 25/3/2015 tarihinde Osman Erbil (B. No: 2013/2394) başvurusunda oybirliğiyle, başvurucunun katıldığı barışçıl bir gösteri nedeniyle hakkında mahkumiyete ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal…

16 Haziran 2015 Salı

Tuğrul CULFA Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 11/3/2015 tarihinde Tuğrul Culfa ’nın bireysel başvurusunda (B. No: 2013/2593) başvurucunun sendika temsilcisi sıfatıyla gazetelere yaptığı açıklamalar nedeniyle aleyhine açılan davada tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiş…