11 Eylül 2020 Cuma

Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunun Şikâyet Aranmaksızın Takip Edilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığ…

Anayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2019/2 numaralı dosyada, eşe veya kardeşe karşı işlenen kasten yaralama suçunun şikâyet aranmaksızın takip edilmesini ve eşe yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan cezai davalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılabilmesini ö…

10 Eylül 2020 Perşembe

Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması Nedeniyle Kişinin Maddî…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/7/2020 tarihinde, R.G. (B. No: 2017/31619) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddî ve manevî varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

08 Eylül 2020 Salı

Baro Levhasına Yazılma İşlemine İlişkin İptal Davasında Hukuk Kurallarının Öngörülemez Biçimde Yorumlanması Nedeniyle Ha…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/7/2020 tarihinde, M.B. (B. No: 2018/37392) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

08 Eylül 2020 Salı

Baro Levhasına Yazılmaya İlişkin Kararın Kamu Görevinden Çıkarılma Gerekçesiyle İptali Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/7/2020 tarihinde, Tamer Mahmutoğlu (B. No: 2017/38953) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

03 Eylül 2020 Perşembe

Geri Gönderme Merkezinde Tek Kişilik Odada Uzun Süre Tutulma Nedeniyle Eziyet Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 2/6/2020 tarihinde, Y.K. (B. No: 2016/14347) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan eziyet yasağının maddi ve usul boyutları bakımından ihlal edildiğine karar vermiştir.

02 Eylül 2020 Çarşamba

Beyanları Mahkûmiyet Kararına Esas Alınan Tanığın Duruşmada Sorgulanamaması Nedeniyle Tanık Sorgulama Hakkının İhlal Edi…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 2/6/2020 tarihinde, Hasan Ballı (B. No: 2017/21825) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.