29 Kasım 2023 Çarşamba

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurullarının Olağanüstü Toplantıya Çağrılmasını Düzenleyen Kuralın İpt…

Anayasa Mahkemesi 26/10/2023 tarihinde E.2023/71 numaralı dosyada, 7435 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. Maddesiyle 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kur…

24 Kasım 2023 Cuma

İhracatçı Birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin Genel Sekreter ve Yardımcılarının Ticaret Bakanlığınca Resen At…

Anayasa Mahkemesi 11/10/2023 tarihinde E.2022/96 numaralı dosyada, 7408 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen ikinci cümlenin ve 16. maddesinin (1) numaral…

22 Kasım 2023 Çarşamba

İş Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının ve İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/6/2023 tarihinde, Ayhan Deniz ve diğerleri (B. No: 2019/10975) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

22 Kasım 2023 Çarşamba

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üye Sayısına Meclis Başkanı’nın Dâhil Edilmemesini Öngören Kararın Anayasa…

Anayasa Mahkemesi 26/7/2023 tarihinde E.2023/113 numaralı dosyada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının kuruluşuna ve üyelerinin görev yerlerinin dağılımının belirlenmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13/6/2023 tarihli birleşiminde alınan kararın “Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba…

21 Kasım 2023 Salı

Bazı Eylemlerin Terör Örgütü Üyeliği Suçu Kapsamında Delil Olarak Kabul Edilmesinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenle…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/9/2023 tarihinde, Şerife Alp (B. No: 2018/25163) başvurusunda Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

09 Kasım 2023 Perşembe

Şirket Hisselerinin Devrinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilmesine Bağlı Olarak Verilen Elkoyma ve Kayyım Atama Kararl…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Ö.K. (B. No: 2018/27526) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

08 Kasım 2023 Çarşamba

Erişimin Engellenmesi Kararı Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Artı Media Gmbh (B. No: 2019/40078) başvurusunda Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

08 Kasım 2023 Çarşamba

İlgili ve Yeterli Bir Gerekçe Belirtilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Gerekçeli Karar Hakkının İhlal…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/6/2023 tarihinde, Aziz Bankur ve diğerleri (B. No: 2018/25145) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

08 Kasım 2023 Çarşamba

Hukuki Mekanizmaları İşletme İmkânından Mahrum Bırakılma Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Kenan Yıldırım (B. No: 2017/28711) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

03 Kasım 2023 Cuma

Kesin Hesap Kanunuyla Tamamlayıcı Ödenek Verilmesini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 28/9/2023 tarihinde E.2020/33 numaralı dosyada, 7198 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nun 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.