14 Mart 2019 Perşembe

Haciz Yasağının, Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Döneme Etkili Olacak Şekilde Uygulanmasını Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 13/2/2019 tarihli toplantısında E.2018/108 numaralı dosyada 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 12. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...icra takipleri…” ibaresinin, maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “... on bi…

07 Mart 2019 Perşembe

Hükümlünün, Kantin ve Ziyaretçi Hakkının Kullandırılmadığı Savının Temellendirilememesi Nedeniyle Özel Hayata ve Aile Ha…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 6/2/2019 tarihinde, Nasrullah Kuran (B. No: 2015/18990) başvurusunda özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

01 Mart 2019 Cuma

Ceza İnfaz Kurumunda Olaylara Karışan Çocukların Bazı İddialarının Değerlendirilmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/1/2019 tarihinde, F.E. ve Diğerleri (B. No: 2014/15586) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir.

28 Şubat 2019 Perşembe

Van Depremi Sonrası İhmali Bulunduğu İddia Edilen Kamu Görevlileri Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesi Nedeniyle Yaşam…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/1/2019 tarihinde, Mehmet Ali Emir ve Diğerleri  (B. No: 2014/16482) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usule ilişkin boyutunun ihlal edilmediğine karar vermiştir.

26 Şubat 2019 Salı

Tutukluluk İncelemesinin Hâkim/Mahkeme Önünde Yapılmadığı Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davasının Reddedilmesi Nedeniyle…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/1/2019 tarihinde, İbrahim Soylu (B. No: 2015/14648) başvurusunda Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

22 Şubat 2019 Cuma

Hidroelektrik Santrali Projesiyle İlgili ÇED Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeni…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 25/12/2018 tarihinde, Demirdöven Köyü Tüzel Kişiliği ve Diğerleri (B. No: 2014/14359) başvurusunda gerçek kişi başvurucuların Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermişti…