15 Nisan 2020 Çarşamba

Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Tutuklu Kişinin Avukatıyla Görüşmesinin Kayda Alınmasının OHAL Döneminde Kişi Hürriyeti…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 26/2/2020 tarihinde, Yasin Akdeniz (B. No: 2016/22178) başvurusunda Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

14 Nisan 2020 Salı

Başvurucuyu Temsilen Sendikanın Açtığı Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 26/2/2020 tarihinde, Mustafa Berberoğlu (B. No: 2015/3324) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

08 Nisan 2020 Çarşamba

Eşinin Borcundan Dolayı Aile Konutunun Haczedilemeyeceği İtirazının Reddedilmesi Nedeniyle Aile Hayatına Saygı Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 12/12/2019 tarihinde, Emine Göksel (B. No: 2016/10454) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

31 Mart 2020 Salı

Kararın Sonucunu Değiştirebilecek Nitelikteki Esaslı İddianın Karşılanmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkının İhlal Ed…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/2/2020 tarihinde, Mehmet Okyar (B. No: 2017/38342) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

27 Mart 2020 Cuma

Polisin Orantısız Güç Kullanımı Sonucu Hayati Tehlike Oluşması ve Soruşturmadaki Eksiklikler Nedeniyle Yaşam Hakkının İ…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/2/2020 tarihinde, Melih Dalbudak (B. No: 2016/16050) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine karar vermiştir.

26 Mart 2020 Perşembe

Bir Siyasi Parti Binasına Asılan Pankartın İndirilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 6/2/2020 tarihinde, Deniz Karadeniz ve Diğerleri (B. No: 2014/18001) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ve Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine k…

25 Mart 2020 Çarşamba

TEOG Sınavıyla İlgili Kullanılan İfadeler İçin Ceza Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 29/1/2020 tarihinde, Ali Taştan (B. No: 2017/5809) başvurusunda Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.