13 Nisan 2021 Salı

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/3/2021 tarihinde, Ali Yazıcı ve Diğerleri (B. No: 2018/20766) başvurusunda, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.  

08 Nisan 2021 Perşembe

Millî Güvenliğe Tehdit Oluşturduğu Tespit Edilen Oluşumlarla İlişkili Medya Kuruluşlarının İlgili Bakanın Onayıyla Kapat…

Anayasa Mahkemesi 24/12/2020 tarihinde E.2017/21 numaralı dosyada, 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 2. maddesinin (4) numaralı fık…

07 Nisan 2021 Çarşamba

Canlı Bomba Saldırısıyla İlgili İdarenin Kusurunun Araştırılmaması Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 27/1/2021tarihinde, Hasan Kılıç (B. No: 2018/22085) başvurusunda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

01 Nisan 2021 Perşembe

Askerin İntihar Olayıyla İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/3/2021 tarihinde, Mehmet Köktaş (B. No: 2018/35775) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul yönünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

26 Mart 2021 Cuma

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkıyla İlgili Kararlar

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21/1/2021 tarihinde, Yasin Agin ve Diğerleri (B. No: 2017/32534) başvurusunda, Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine; Gülistan Atasoy ve Diğerleri (B. No: 2017/15845) başvurusunda ise anılan ha…

25 Mart 2021 Perşembe

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının Bir Kısım Başvurucu Yönünden İhlal Edilmediği, Bir Kısım Başvurucu Yönünden ise İhl…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/1/2021 tarihinde, Ali İpekli ve Diğerleri (B. No: 2017/30997) başvurusunda, başvurucuların bir kısmı yönünden Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine, bir kısmı yönünden ise ihlal edildiğine karar verm…

24 Mart 2021 Çarşamba

Gerekçeli Kararın Geç Yazılması Nedeniyle Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 25/2/2021 tarihinde, Hatice Akgül (B. No: 2018/35900) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

23 Mart 2021 Salı

Tutuklamanın Hukuki Olmadığı ve Tutukluluğun Makul Süreyi Aştığı İddialarına İlişkin Olarak Başvurucunun Kişi Hürriyeti…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 29/12/2020 tarihinde, Mehmet Osman Kavala (2) (B. No: 2020/13893) başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

23 Mart 2021 Salı

Tutuklama İçin Gerekli Olan Suç İşlendiğine Dair Kuvvetli Belirtinin Yeterince Ortaya Konulamaması Nedeniyle Kişi Hürriy…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21/1/2021 tarihinde, Özlem Dalkıran (B. No: 2017/35203) başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.