28 Haziran 2019 Cuma

Gazeteci Olan Başvurucuya Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 28/5/2019 tarihinde, İlker Deniz Yücel (B. No: 2017/16589) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa'nın 26. ve 28. maddesinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar…

28 Haziran 2019 Cuma

İş Adamı Olan Başvurucu Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakk…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/5/2019 tarihinde, Mehmet Osman Kavala (B. No: 2018/1073) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

25 Haziran 2019 Salı

Polis Tarafından Darbedilme ve Hakarete Maruz Kalma Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 18/4/2019 tarihinde, Edip Elma ve Diğerleri (B. No: 2015/14826) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan eziyet yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

19 Haziran 2019 Çarşamba

Kolluk Kuvvetinin Protesto Yürüyüşüne Müdahalesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmes…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 8/5/2019 tarihinde, Ezgi Özen (B. No: 2015/12753) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ve Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine …

19 Haziran 2019 Çarşamba

Protesto Eyleminde Yolun Trafiğe Kapatılması Üzerine İdari Para Cezası Verilmesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 18/4/2019 tarihinde, Güral Doğan (B. No: 2015/7453) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.