27 Mayıs 2021 Perşembe

Hükümlünün Telefonla Görüşme Gününün Çocuklarıyla İletişim Kurabilecek Şekilde Belirlenmesi Talebinin Reddedilmesi Neden…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 11/3/2021 tarihinde, Yeliz Erten (B. No: 2020/99) başvurusunda, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

07 Mayıs 2021 Cuma

Kamulaştırma Kanunu ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un İptali İstenen İki Kuralı

Anayasa Mahkemesi 3/3/2021 tarihinde E.2018/99 numaralı dosyada, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 13. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12. maddesine eklenen beşinci ve altıncı fıkralarda y…

07 Mayıs 2021 Cuma

Kamulaştırmasız El Atmalardan Dolayı Açılan Bedele İlişkin Davalarda Verilen Mahkeme Kararlarının Kesinleşmedikçe İcraya…

Anayasa Mahkemesi 4/2/2021 tarihinde E.2019/89 numaralı dosyada, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 14. maddenin birinci ve ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

04 Mayıs 2021 Salı

Minibüs Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 7/4/2021 tarihinde, Cafer Sezgin ve Diğerleri (B. No: 2018/20720) başvurusunda, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

28 Nisan 2021 Çarşamba

İhaleye Giren Katılımcıların Karşılaşacağı Vergi Yükünü Öngörmelerini Engelleyen Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 24/12/2020 tarihinde E. 2020/15 numaralı dosyada, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ek 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı…

16 Nisan 2021 Cuma

Atanma Talebinin Reddi İşlemine Karşı Açılan Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hak…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/3/2021 tarihinde, Semih Tekin  (B. No: 2018/34064) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.