23 Temmuz 2019 Salı

Cinayet Olayına İlişkin Soruşturma ve Kovuşturma Sürecinin Gereken Önem ve Özende Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 20/6/2019 tarihinde, Mehmet Bayrakcı (B. No: 2014/6100) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

17 Temmuz 2019 Çarşamba

Öğretim Elemanlarının Disiplin Sorumluluğu Kapsamına 657 Sayılı Kanun’da Sayılan Fiillerin Tamamını Dâhil Eden Kuralın İ…

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/33 numaralı dosyada, öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 sayılı Kanun’da sayılan fiillerin tamamını dâhil eden kural ile YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralın iptaline karar vermi…

12 Temmuz 2019 Cuma

Habere Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/5/2019 tarihinde, Birgün İletişim ve Yayıncılık Ticaret A.Ş. (B. No: 2015/18936) başvurusunda Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

12 Temmuz 2019 Cuma

Başvurucunun Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Cezalandırılması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/5/2019 tarihinde, Metin Birdal (B. No: 2014/15440) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

11 Temmuz 2019 Perşembe

Cezaevindeki Tutukluya Kardeşinin Cenaze Törenine Katılma İzni Verilmemesi Nedeniyle Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/6/2019 tarihinde, Abuzer Uzun (B. No: 2016/61250) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

11 Temmuz 2019 Perşembe

Açılan Tazminat Davasının Reddi Nedeniyle Şeref ve İtibar Hakkının İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 30/5/2019 tarihinde, Durmuş Fikri Sağlar (B. No: 2015/2769) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibar hakkının ihlali iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

09 Temmuz 2019 Salı

Sınır Dışı Edilme Kararına Karşı Başvurulabilecek Etkili Bir Yargı Yolu Bulunmaması Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İh…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 30/5/2019 tarihinde, Y.T. (B. No: 2016/22418) başvurusunda Anayasa’nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.