19 Haziran 2019 Çarşamba

Gözaltı Tedbiri İçin Ödenen Tazminatın Yetersiz Olması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 9/5/2019 tarihinde, M.E.  (B. No: 2018/696) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar verm…

01 Haziran 2019 Cumartesi

Tek Kişilik Koğuşta Tutulmanın Kötü Muamele Yasağını İhlal Ettiği İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 9/5/2019 tarihinde, Timur Demir (B. No: 2018/33190) başvurusunda kötü muamele yasağının ihlali iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

30 Mayıs 2019 Perşembe

Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerinde Adaylık İçin Görevden Ayrılan Meslek Kuruluşu Yöneticilerinin Eski Görevle…

Anayasa Mahkemesi 11/4/2019 tarihinde, E.2019/6 numaralı dosyada 21/11/2018 tarihli ve 7152 sayılı Kanun’un;

- 1. maddesiyle 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na eklenen ek 1. maddenin ilk üç fıkrasının,

- 2. maddesiyle 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esn…

29 Mayıs 2019 Çarşamba

Gazetede Yayımlanan Haberler Nedeniyle Şeref ve İtibar Hakkının İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 8/5/2019 tarihinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (B. No: 2014/12482) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibar hakkının ihlali iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verm…

29 Mayıs 2019 Çarşamba

Parti Liderinin Sözleri Nedeniyle Şeref ve İtibar Hakkının İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 8/5/2019 tarihinde, Nihat Zeybekçi (B. No: 2015/5633) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibar hakkının ihlali iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

29 Mayıs 2019 Çarşamba

Tazminat Davasının Reddedilmesi Nedeniyle Şeref ve İtibar Hakkının İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 8/5/2019 tarihinde, Mehmet Özhaseki (B. No: 2015/4972) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibar hakkının ihlali iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.